Keskuskoulus rektor
Lindén, Petri
Finskspråkiga utbildningstjänster
Rektorer
Kontaktuppgifter
Alexandersgatan 25 06100 Borgå
040 489 1753

Upp till början