LiiKu-verksamhet

Med LiiKu-pass till motions- och kulturaktiviteter

Med motions- och kulturverksamheten (LiiKu) uppmuntrar vi vuxna och familjer att ta del av motion, kultur och andra aktiviteter som främjar välbefinnandet.

LiiKu-passet är avsett för Borgåbor i arbetsför ålder som står utanför arbetslivet. Du kan få LiiKu-passet om du är klient inom:

  • socialtjänster (barnfamiljernas socialarbete och vuxensocialtarbete)
  • sysselsättningstjänster (TYP och verkstäderna)
  • invandrartjänster
  • hälsokontroll för arbetslösa
  • ungdomstjänsterna (uppsäkande ungdomsarbete och Navigatorn)
  • Socialpsykiatriska föreningen i Östra Nyland
  • missbrukarkliniken
  • Låg tröskel -mentalvårds- och missbrukstjänsterna
  • psykiatriska polikliniken för vuxna i Borgå
  • Borgå psykiatriska rehabiliteringspoliklinik

Passet beviljas från fall till fall och är i kraft ett år. Med LiiKu-passet kan du delta i LiiKu-aktiviteter antingen avgiftsfritt eller mycket förmånligt. Anteckna i passet dina motions- och kulturbesök. När passet fyllts i med 20 anteckningar om deltagande, får du två biobiljetter från vuxensocialarbetets rådgivning eller familjecentrets rådgivning i adressen Konstfabriksgatan 4 c. Kontakta den egna arbetaren för att få ett LiiKu-pass.

Bekanta dig med LiiKu-aktiviteter 

Beakta begränsingarna på grund av corona. Kolla rekommendationerna och begränsningarna via stadens corona sida samt direkt av serviceproducenten.

LiiKu-aktiviteter
LiiKu broschyr

Meddela att du har LiiKu-passet när du anmäler dig till aktiviteter. LiiKu-passet visas upp på platsen.

Borgå stad har inte tecknat någon försäkring för innehavarna av Motions- och kulturpass (LiiKu). Innehavare av Motions- och kulturpass och deras familjemedlemmar deltar i LiiKu-verksamheten på eget ansvar. De omfattas av samarbetspartners eventuella försäkringsskydd på samma sätt som de övriga användarna av samarbetspartners tjänster.

Mera information om LiiKu-verksamheten

Av den egna arbetaren inom de ovan nämnda tjänsterna eller
LiiKu-verksamhetens socialhandledare tfn 040 626 3849 eller
välfärdskoordinatorn