Lek och lär

Barnen får komma med på en tidsresa till Runebergs värld i lekutrymmet i uthuset på gården. Där kan barnen bl.a. bära ved, samla ägg, borsta hästar och gå på styltor. I juni och juli kan barnen fritt leka i utrymmet under museets öppettider men, märk väl, i sällskap av en vuxen. Övriga tider är Lek och lär-utrymmet öppet på beställning och vid evenemang.