Ledningsgruppen för exceptionella förhållanden preciserade målet för samarbetsförhandlingarna