Ledningsgruppen för exceptionella förhållanden

Ledningsgruppen för exceptionella förhållanden som bildades under coronaepidemin våren 2020 har slutat sin verksamhet. Stadsstyrelsen bildade ledningsgruppen för exceptionella förhållanden den 13 mars och dess verksamhet slutade genom stadsstyrelsens beslut den 22 juni.

Det var fråga om särskilda befogenheter som var vidare än vanligt och som hade beviljats stadsdirektören. Stadsdirektören utövade dessa vid möten som ledningsgruppen för exceptionella förhållanden hade för säkerställande av basservice och normalisering av störningsläget.

Ledningsgruppen för exceptionella förhållanden bestod av stadens ledningsgrupp men chefläkaren och en rad personer som svarar för stadens centrala verksamheter deltog regelbundet i dess arbete.

Medlemmarna i ledningsgruppen för exceptionella förhållanden:

 • stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula
 • biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
 • tf. bildningsdirektör Sari Gustafsson
 • utvecklingsdirektör Charlotta Grönqvist
 • personaldirektör Anu Kalliosaari
 • kommunikationsdirektör Aino-Marja Kontio
 • förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri
 • finansdirektör Henrik Rainio
 • lokalitetsdirektör Mikko Silvast
 • social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen
 • huvudförtroendeman Sune Forss

Dessutom deltog följande personer aktivt i arbetet i ledningsgruppen för exceptionella förhållanden:

 • Borgå vatten, verkställande direktör Elina Antila
 • Förvaltningschef Salla Paavilainen
 • Kommunikationsplanerare Sari Hilska
 • Kommunikationsplanerare Hanna Palo
 • Affärsverket Borgå lokalservice, verkställande direktör Annika Malms-Tepponen
 • Direktör för centralen förvaltningstjänster Marith Kullström
 • Data-administrationschef Pauli Hirvonen
 • Stadsjurist Olli Ojanperä
 • Räddningsdirektör Peter Johansson
 • Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa, verkställande direktör Heidi Räihä
 • Förvaltningschef Camilla Simolin-Backman
 • Ledningens assistent Johanna Waltonen

Besluten av ledningsgruppen för exceptionella förhållanden finns endast på finska.

Läs besluten