Ledningsgruppen för exceptionella förhållanden

För säkerställande av stadens basservice och normalisering av störningssituationen utövar stadsdirektören enligt stadsstyrelsens beslut 13.3.2020 större befogenheter vid möten som ledningsgruppen för exceptionella förhållanden har. Ledningsgruppen för exceptionella förhållanden består av stadens ledningsgrupp men chefläkaren och en rad personer som svarar för stadens centrala verksamheter deltar regelbundet i dess arbete.

Medlemmarna i ledningsgruppen för exceptionella förhållanden:

 • stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula
 • biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
 • tf. bildningsdirektör Sari Gustafsson
 • utvecklingsdirektör Charlotta Grönqvist
 • personaldirektör Anu Kalliosaari
 • kommunikationsdirektör Aino-Marja Kontio
 • förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri
 • finansdirektör Henrik Rainio
 • lokalitetsdirektör Mikko Silvast
 • social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen
 • huvudförtroendeman Sune Forss

Dessutom deltar följande personer aktivt i arbetet i ledningsgruppen för exceptionella förhållanden:

 • Borgå vatten, verkställande direktör Elina Antila
 • Förvaltningschef Salla Paavilainen
 • Kommunikationsplanerare Sari Hilska
 • Kommunikationsplanerare Hanna Palo
 • Affärsverket Borgå lokalservice, verkställande direktör Annika Malms-Tepponen
 • Direktör för centralen förvaltningstjänster Marith Kullström
 • Data-administrationschef Pauli Hirvonen
 • Stadsjurist Olli Ojanperä
 • Räddningsdirektör Peter Johansson
 • Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa, verkställande direktör Heidi Räihä
 • Förvaltningschef Camilla Simolin-Backman
 • Ledningens assistent Johanna Waltonen

Besluten av ledningsgruppen för exceptionella förhållanden finns endast på finska.

Läs besluten