Ledningsarbetena vid Kokon gamla reningsverk fortsätter