Ledningsarbeten vid Kokon gamla reningsverk, del av vägen stängs för trafik