Ledningen för kommunerna i östra Nyland: Kommunerna ska ha en faktisk möjlighet att påverka beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen