Lediga arbetsplatser

Socialarbetare Socialarbetet för barnfamiljer
Tandskötare Munhälsovården
Sjukskötare Äppelbackens servicecenter
Sjukskötare Näse rehabiliteringscenter, avd. 1
Sommarjobb som Borgå Help-turistrådgivare Turism- och marknadsföringsenhet
Sjukskötare Hemvården
Munhygienist Munhälsovård
Närvårdare Äppelbackens servicecenter
Biträdande avdelningsskötare Näse rehabiliteringscenter, avdelning 3
Brandförman Räddningsverket i Östra Nyland
Närvårdare Hemvården
Företagsfysioterapeut Kungsvägens arbetshälsa
Ambulerande närvårdare Huktis och Månskensstigens daghem
Sjukskötare Näse rehabiliteringscenter, avd. 1
Parkarbetsledare Grönområden
Närvårdare Majbergets daghem
Psykolog Tjänster inom barn- och familjetjänster
Ströjobb på daghem Småbarnspedagogik, dagvård
Ströjobb på skolor Utbildningstjänster
Ströjobb inom social och hälsovårdssektorn Borgå stad, Social- och hälsovårdssektorn
Ströjobb inom köks- och städbranschen Borgå stad, Affärsverket Borgå lokalservice