Lediga arbetsplatser

Sjukskötare Näsin kuntoutuskeskukseen osaston 2
Matservicearbetare Affärsverket Borgå lokalservice
Lönesakkunnig Centralen för förvalningstjänster
Rektor, vikariat Kvarnbackens skola
Skolpsykolog Svenska utbildningstjänster
Närvårdare Serviceboendes resurspool
Barnatillsyningsman Östra Nylands familjerättsliga
Lokal- och anstaltsvårdare Borgå lokalservice
Fastighetsskötare Borgå lokalservice
Socialhandledare Vuxensocialarbete
Kommunikationsplanerare Bildningssektorns ledning
Lokalvårdare Borgå lokaltjänster
Närvårdare Näse rehabiliteringscenter
Sjukskötare Rehabiliteringscentralen i Näse avdelning 2
Omsorgsassistent Majbergets servicehem
Närvårdare, vikariat Majbergets servicehem
Avdelningsskötare Mödra- och barnrådgivning
Sjukskötare, vikariat Näse rehabiliteringscenters avdelning 1
Sjukskötare Nase rehabiliteringscenter-1
Serviceansvarig Affärsverket Borgå lokalservice
Vikarie för speciallärare Strömborgska skolan
Projektchef Borgå vatten
Ergoterapeut Kuntoutuspalvelut
Dataadministrationschef Finansieringsledning
Systemexpert Bildningssektor
Byggherre Toimitilajohto
Ströjobb på daghem Småbarnspedagogik, dagvård
Ströjobb inom social och hälsovårdssektorn Borgå stad, Social- och hälsovårdssektorn
Ströjobb inom kökbranschen Borgå stad, Affärsverket Borgå lokalservice