Lediga arbetsplatser

Sjukskötare Mentalvårds- och missbrukartjänster
Lönesekreterare Centralen för förvaltningstjänster, personaltjänster
Servicedirektör Tjänster för vuxna
Hälsocentraltandläkare Enheten för munhälsovård
Hälsocentraltandläkare Enheten för munhälsovård
Närvårdare Svalåkerns servicehem
Tandskötare Munhälsovården
Ledande socialarbetare Socialarbetet för vuxna
Bildningsdirektör Bildningssektorn
Socialhandledare Östra Nylands socialjour
Kulturkoordinator Kulturtjänster
Närvårdare Johanna-hemmet
Brandman Räddningsverket i Östra Nyland
Talterapeut Social- och hälsovårdssektorn
Ströjobb inom köks- och städbranschen Borgå stad, Affärsverket Borgå lokalservice
Städarbetsledare Borgå Lokalservice, lokalitetstjänster
Företagshälsovårdsläkare Kungsvägens arbetshälsa
Ströjobb inom social och hälsovårdssektorn Borgå stad, Social- och hälsovårdssektorn
Ströjobb på skolor Utbildningstjänster
Ströjobb på daghem Småbarnspedagogik, dagvård