Lediga arbetsplatser

Anställd i Navigatorn Ungdomstjänster
Kuvataideopettaja Porvoon taidekoulu
Vikariat som hälsovårdare Tjänster inom barn- och familjetjänster
Klasslärare Sannäs skola
Hälsovårdscentralläkare, tjänst Öppna tjänster och mottagningstjänster
Närvårdare Hemvården
Närvårdare Hemvården
Ungdomsarbetare Ungdomstjänster
Handledare Alva Huset
Barnatillsyningsman/socialarbetare, tjänst Socialarbetet för barnfamiljer
Socialarbetare, tjänst Socialarbetet för barnfamiljer
Socialarbetare, tjänstvik. Socialarbetet för barnfamiljer
Närvårdare, Näse rehabiliteringscenter Näse rehabiliteringscenter, avd 1
Lokal- och anstaltsvårdare, fastighetsskötare Städenheten för Affärsverket Borgå lokalservice
Ströjobb på skolor Utbildningstjänster
Ströjobb på daghem Småbarnspedagogik, dagvård
Ströjobb inom social- och hälsovårdssektorn Borgå stad, Social- och hälsovårdssektorn