Lediga arbetsplatser

Sjukskötare Näse rehabiliteringscenter, avd. 1
Närvårdare Hemvården
Storhushållskock Borgå lokalservice
Timlärare Strömborgska skolan
Verkstadshandledare Sysselsättningstjänster
Närvårdare Hemvården
Närvårdare Hemvården
Sjukskötare Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Företagshälsovårdsläkare, tjänst Kungsvägens arbetshälsa
Närvårdare Sagobackens daghem
Barnträdgårdslärare Sagobackens daghem
Närvårdare Daghemmet Skogsstjärnan
Barnträdgårdslärare Daghemmet Skogsstjärnan
Bildningsdirektör Bildningssektorn
Biträdande avdelningsskötare Näse rehabiliteringscenter
Ströjobb inom social och hälsovårdssektorn Borgå stad, Social- och hälsovårdssektorn
Ströjobb på skolor Utbildningstjänster
Ströjobb på daghem Småbarnspedagogik, dagvård
Ströjobb inom köks- och städbranschen Borgå stad, Affärsverket Borgå lokalservice