Lediga arbetsplatser

Fotterapeut Terveysasemapalvelut
Psykiatriska sjukskötare Koulu-ja opiskelijaterveydenhuolto
Hälsovårdare Koulu-ja opiskelijaterveydenhuolto
Närvårdare Johanna-hemmet
Fysioterapeut Äldreomsorg och handikappservice
Fysioterapeut Äldreomsorg och handikappservice
Munhygienist Munhalsovården
Kundrådgivare och projektarbetare Servicepunkten Kompassen
Närvårdare Östra hemvården
Lönesakkunnig/Lönesekreterare Centralen för förvalningstjänster
Hälsovårdare Barn- och familjetjänster
Planhandläggare Stadsplanering
Byggnadsinspektör Byggnadstillsyn
Näringschef Stadsutveckling
Barnskötarvikarie Hindhår daghem
Planeringsingenjör Borgå vatten
Gis-handläggare Borgå vatten
Utvecklingschef Räddningsverket i Östra Nyland
Stadsveterinär-praktiker Miljöhälsovård
Tillsynsveterinär Miljöhälsovård
Ströjobb inom social och hälsovårdssektorn Borgå stad, Social- och hälsovårdssektorn
Ströjobb inom kökbranschen Borgå stad, Affärsverket Borgå lokalservice