Lediga arbetsplatser


Dokumentförvaltningsplanerare Borgå stads förvaltningsledning
Närvårdare Hemvården
Sommarjobb som Borgå Help-turistrådgivare Turism- och marknadsföringsenhet
Hälsocentraltandläkare, tjänst Enheten för munhälsovård
Handledare Skyddshem
Sommarjobb vid Näse rehabiliteringscenter Sommararbetsplatser på avdelningar vid Näse rehabiliteringscenter
Vårdchef, tjänst Social- och hälsovårdssektorn
Ströjobb inom social- och hälsovårdssektorn Borgå stad, Social- och hälsovårdssektorn
Trafikingenjör Kommunteknik
Fastighetschef Borgå stads lokalitetsledning
Ströjobb på daghem Småbarnspedagogik, dagvård
Ströjobb på skolor Utbildningstjänster