Lediga arbetsplatser

Socialarbetare, tjänstvikariat Socialjouren i Östra Nyland
Resurslärare Vårberga skola
Socialarbetare, tjänst Socialarbetet för barnfamiljer
Lastentarhanopettaja Hinthaaran päiväkoti
Sjukskötare/Hälsovårdare Hälsovårdscentral
Ungdomsarbetare Ungdomstjänster
Närvårdare Haikobrinkens daghem
Barnträdgårdslärare Haikobrinkens daghem
Marknadsföringsplanerare Turism- och marknadsföringsenhet
Keittiö - ja siivousalan keikkatyö Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut
Ströjobb på skolor Utbildningstjänster
Ströjobb på daghem Småbarnspedagogik, dagvård
Ströjobb inom social- och hälsovårdssektorn Borgå stad, Social- och hälsovårdssektorn