Lediga arbetsplatser

Idrottslärare Borgå medborgarinstitut, Kombi
Expert inom ledning genom information Östra Nylands välfärdsområde
Socialarbetare Barn- och familjetjänster
Närvårdare, vikariat Näse rehabiliteringscenter, avdelning 1
Hälsocentralsläkare Hälsovårdscentral
Närvårdare Äppelbackens servicehem
Sjukskötare Mentalvårds- och missbrukartjänster
Idrottsplatsskötare Idrottstjänster
Teamledare till ekonomitjänster Centralen för förvalningstjänster
Kommunikationsplanerare, Ö-N välfärdsområde Östra Nylands välfärdsområde
Skolpsykolog Svenska utbildningstjänster, kurator- och psykologtjänster
Servicekoordinator Barn- och familjetjänster
Socialarbetare Handikappservicen
Sjukskötare, vikariat Äppelbackens servicehus
Fysioterapeut Hemrehabiliteringsteam
Hälsovårdare, vikariat Mödra- och barnrådgivning
Närvårdare Hemvårdens resurspool
Ergoterapeut Mentalvårds- och missbrukartjänster
Ströjobb inom social och hälsovårdssektorn Borgå stad, Social- och hälsovårdssektorn
Ströjobb på daghem Småbarnspedagogik, dagvård