Lediga arbetsplatser

Barnskötare inom småbarnspedagogik Tjänster inom småbarnspedagogik
Biljettkassör Idrottstjänster
Närvårdare, reservpersonal Näse sjukhus avd 3
Sjukskötare, reservpersonal Näse sjukhus avd 3
Lokalvårdare Affärsverket Borgå lokalservice
Närvårdare Äppelbackens servicecenter
Munhygienist Munhälsovård
Sjukskötare Näse rehabiliteringscenter, avd. 1
Skolgångshandlerare Strömborgska skolan
IT-specialsakkunnig Centralen för förvalningstjänster, IT-tjänster
Tandskötare Munhälsovården
Ströjobb inom social och hälsovårdssektorn Borgå stad, Social- och hälsovårdssektorn
Ströjobb på skolor Utbildningstjänster
Ströjobb på daghem Småbarnspedagogik, dagvård
Ströjobb inom köks- och städbranschen Borgå stad, Affärsverket Borgå lokalservice