Lediga arbetsplatser

Serviceansvarig Kostserviceenheten
Utvecklingschef Bildningssektor
Kostservicearbertare Kostserviceenheten
Barnträdgårdslärare HIndhår daghem
Servicechef Äldreomsorg och handikappservice
Brandmästare Räddningsverket i Östra Nyland
Närvårdare Hemvården
Verkstadshandledare Sysselsättningstjänster
Socialarbetare inom barnskyddet Socialarbetet för barnfamiljer
Brandman Räddningsverket i Östra Nyland
Planeringsingenjör Borgå vatten
Ströjobb inom köks- och städbranschen Borgå stad, Affärsverket Borgå lokalservice
Ströjobb på daghem Småbarnspedagogik, dagvård
Ströjobb inom social och hälsovårdssektorn Borgå stad, Social- och hälsovårdssektorn
Ströjobb på skolor Utbildningstjänster
Företagshälsovårdsläkare Kungsvägens arbetshälsa