Lediga arbetsplatser

Speciallärare, tjänst Lyceiparkens skola
Planläggare Stadsplanering
Brandförman, tjänst Räddningsverket i Östra Nyland
Närvårdare Hemvården
Närvårdare Hemvården
Socialarbetare Socialarbetet för barnfamiljer
Biträdande övertandläkare, tjänst Enheten för munhälsovård
Lantmäteriingenjör Stadsutvecklingens enhet för stadsmätning
Sjukskötare Hemvården
Företagshälsovårdsläkare, tjänst Kungsvägens arbetshälsa
Ströjobb inom social och hälsovårdssektorn Borgå stad, Social- och hälsovårdssektorn
Stadsjurist, tjänst Förvaltningsledning
Lokalitetsdirektör, tjänst Borgå stads lokalitetsledning
Ströjobb på skolor Utbildningstjänster
Ströjobb på daghem Småbarnspedagogik, dagvård
Ströjobb inom köks- och städbranschen Borgå stad, Affärsverket Borgå lokalservice