Lediga arbetsplatser

Sjukskötare Äppelbackens servicecenter
Närvårdare Hemvården
Närvårdare Hemvården
Sjukskötare Näse sjukhus avd 3
Socialarbetare Vuxensocialarbete
Fysioterapeut Fysioterapi
Sjukskötare Hemvården
Servicechef Socialarbetet för barnfamiljer
Biträdande avdelningsskötare Näse rehabiliteringscenter, avdelning 3
Företagshälsovårdare Kungsvägens arbetshälsa
Närvårdare Wilhelmina
Näringschef Stadsutveckling
Hälsocentralläkare Hälsotjänster
Ströjobb inom köks- och städbranschen Borgå stad, Affärsverket Borgå lokalservice
Ströjobb på daghem Småbarnspedagogik, dagvård
Ströjobb på skolor Utbildningstjänster
Ströjobb inom social och hälsovårdssektorn Borgå stad, Social- och hälsovårdssektorn