Lediga arbetsplatser

Tandskötare Munhälsovården
Lönesekreterare Hallintopalvelukeskus, Henkilöstöpalvelut
Närvårdare Äppelbackens servicecenter
Säkerhetsutbildare Räddningsverket i Östra Nyland
Sakkunnig inom boendesäkerhet Räddningsverket i Östra Nyland
Brandinspektör Räddningsverket i Östra Nyland
Närvårdare Näse rehabiliteringscenter, avd. 1
Sjukskötare Äppelbackens servicecenter
Företagshälsovårdssekreterare Kungsvägens arbetshälsa
Barnatillsyningsman Socialarbetet för barnfamiljer
Socialarbetare Vuxensocialarbete
Närvårdare Hemvården
Sjukskötare Hemvården
Sjukskötare Hemvården
Ambulanssjukvårdare Räddningsverket i Östra Nyland
Närvårdare Hemvården
Närvårdare Hemvården
Hälsocentralläkare Hälsotjänster
Sjukskötare Näse sjukhus avd 3
Sjukskötare Näse rehabiliteringscenter, avd. 1
Närvårdare Svalåkerns servicehem
Ströjobb inom köks- och städbranschen Borgå stad, Affärsverket Borgå lokalservice
Projektarbetare Handikapptjänster
Ströjobb på daghem Småbarnspedagogik, dagvård
Sommarjobb som Borgå Help-turistrådgivare Turism- och marknadsföringsenhet
Ströjobb på skolor Utbildningstjänster
Ströjobb inom social och hälsovårdssektorn Borgå stad, Social- och hälsovårdssektorn