Ledda idrotts- och motionsgrupper, våren-21

OBS!

P.g.a. av coronarestriktionerna är alla av idrotstjänsterna anordnade ledda idrotts- och motionsgrupper inställda för resen av säsongen. Vi kommer att vara i kontakt med de deltagare som anmält sig till de olika grupperna.

Ledda motionsgrupper 2020-21 


Vårterminen: 11.1-23.4 21

Grupperna hålls inte

  • 22.2-28.2 21 (sportlov)
  • 1.4-5.4 21 (påsklov)

Deltagaravgifter

Deltagaravgifterna är bundna till grupperna.

Vuxna

  • 35 euro / vårtemin / grupp

Varmans vuxengrupper samt pensionärer

  • 25 e / vårtermin / grupp

Barn och ungdomar

  • 20 euro / vårtermin / grupp

Anpassad motion

  • gratis

Intro-kurser

  • 20 e / kurs

Deltagaravgifterna faktureras  under mars månad.
Ifall du vill betala din deltagaravgift med motionssedlar bör fakturan betalas i stadens servicekontor Kompassen, Krämartorget. Kompassen är öppen mån-fre kl. 9–16.

Deltagaravgiften returneras inte ifall ifrågavarande grupp inte startar eller om den avbryts p.g.a. för litet deltagarantal.
Vi beaktar allmänna direktiv och restriktioner föranledda av corona-situationen.

Borgå stads idrottstjänster förbehåller sig rätten till eventuella ändringar gällande priser, tider och tidpunkter.

Anmäl dig

Anmälning börjar 4.1 21 kl. 9.00.

Anmälning till kurserna och föräldra-babygrupperna sker via internet på adressen
www.borga.fi/idrott. Till mammajumpan, mammayogan och till jumpan för mammor som fött barn anmäler man sig för vårens del direkt till kursledaren, moderskapsfysioterapeut Taina Åkerlund-Pesonen, tfn 040 514 4084. 

OBS!
Platssituationen i de grupper som redan startade på hösten ser du där ner (motion för vuxna, motion för familjer osv.).
Ifall det finns lediga platser eller reservplatser kan man anmäla sig till dessa för vårterminen. För vårterminen uppbärs skild avgift.

Du kan anmäla dej så länge som anmälningslänkarna är öppna. Det lönar sig att på internetsidorna kolla upp ifall det finns lediga platser. Ifall någon avbokar sin anmälan syns det som en som en ledig plats som reserveras via internet.

Att reservera och avboka en plats

Då du reserverar en plats, vänligen kontrollera att alla fält i anmälningsblanketten är korrekt ifyllda. Avbokningen bör ske senast två veckar efter att du anmält dej. Avbokning/annullering av anmälning görs via e-post ann-sofi.hedenstam@borga.fi eller per tfn. 040 584 3763/Ann-Sofi Hedenstam. Ifall anmälningen inte avbokas uppbärs normal deltagaravgift.
Närmare information, Miia Heikkilä, 040 754 0484.

Instruktioner för deltagarna i våra motionsgrupper angående förebyggande av Covid-19 infektioner 
Under Corona tiden har vi intensifierat desinfektionen av ytor och utrustningar för att göra det så säkert som möjligt för våra kunder att delta i grupperna.
Dessutom är gruppstorlekarna mindre än normalt.
Vi ber också våra kunder att beakta följande när de deltar i motionsgrupperna.
- Tvätta / desinficera händerna noggrant före och efter träning 
- Du kan också ta med en egen liten handdesi flaska.
- Kom ihåg säkerhetsavståndet när du rör dig i idrottssalarna.
- Kom inte och träna om du är sjuk, om du inte mår bra, om du har feber eller om du har andra symptom.
- Ta med en egen jumpamatta till lektionen.
- De som kommer till Yin-yoga timmen skall ta med sig förutom jumpamattan också egna bolster/dynor och filtar.
- Efter lektionen skall du desinficera och torka av den utrustning du använt.
Vi ser till att det finns desinfektionsmedel och pappershanddukar i salen.

Frågor gällande motionsgrupper, ta kontakt