Låt vattnet rinna och kontrollera brunnens skick i början av stugsäsongen