Läshundsverksamheten fortsätter i Gammelbacka bibliotek