Läshundsverksamhet startar i Gammelbacka bibliotek