Läroplanerna i Borgå stad

De nya läroplanerna i Borgå stad har blivit godkända i utbildningssektionen 7.6.2016. Läroplanerna är i kraft i förskolan och i den grundläggande undervisningen (årskurserna 1-6) samt i gymnasieutbildningen från och med 1.8.2016. I årskursena 7-9 tar man i bruk den nya läroplanen stegvis under läsåren 2017-2018, 2018-2019 och 2019-2020. I gymnasiet tas den nya läroplanen också i bruk stegvis. Läroplanerna kompletteras eller uppdateras vid behov. 

Register

Multi-Primus

Aura