Lärarna ansvarar för elevernas inlärning – föräldrarna stöder