Lappträsk kyrkoby badstrands badvatten uppfyller kvalitetskraven baserat på förnyad provtagning