Lantdagsmålningen

I domkapitlet i Borgå hänger en stor målning (222 x 300 cm) som föreställer lantdagen, som målats av den Sverigefödda konstnären Emanuel Thelning. Han hade bland annat avporträtterat officerare i Sveaborg.

Thelning hade fått officiellt tillstånd att dokumentera evenemangen under lantdagen. Målningen avbildar den stund i domkyrkan, då Alexander I nyss avgett sin regentförsäkran. Man kan i målningen känna igen flera lantdagsledamöter och andra personer.

Thelning gjorde utkasten till teckningar i Borgå genom att observera människor under olika evenemang. Han komponerade och målade verket i Helsingfors i Stansvik utgående från skisserna. Arbetet tog tre år i anspråk och blev färdigt 1812.

Thelning förde verket till St. Petersburg och fick kejsaren att lösa in det efter många år. Tavlan placerades uppenbarligen med kejsarens medgivande i Borgå gymnasiums läsesal som fungerat som rikssal (nuv. domkapitlets sal).

I statsrådsborgen i Helsingfors finns en av Robert Wilhelm Ekman målad fri kopia av Thelnings verk. Målningen blev färdig 1858 och den har ända från början varit utställd i statsrådsborgen.