Lantdagsbalen

På kvällen den 28 mars, samma dag som lantdagen öppnades, arrangerade lantmarskalk Robert Wilhelm De Geer en bal i rikssalen i gymnasiet (nuv. domkapitlet). Kejsaren anlände till dansen i en vagn som drogs av sex hästar genom den festupplysta staden. Särskilt vackert illuminerade var rådhuset och Holmska gården, som var lantmarskalkens lantdagbostad.

Från balen kommer man ihåg, att landshövdingens 18-åriga dotter ”Ulla” Ulrika Otteliana Möllersvärd väckte kejsarens uppmärksamhet på balen. Alexander I dansade med henne liksom också med andra damer, men Ulla hade särskilt tjusat den 32-åriga kejsaren. Man berättar, att kejsaren lyfte upp den solfjäder Ulla tappat på golvet och behöll den till balens slut. Solfjädern kan numera beskådas i Borgå museum.

Alexander I besökte under sin vistelse i Finland också Möllersvärds hem Mäntsälä gård. Ulla Möllersvärd utsågs senare till hovdam i det kejserliga hovet i St. Petersburg.

Furst Paul Gagarin, som hörde till kejsarens följe, har på ett slående sätt beskrivit balen i sina memoarer:
”Kvinnor? – Dem säger jag inget om; för att tala om dem måste man antingen älska eller hata dem. Män? – Dem bedömer jag aldrig i salongen, det är inte den rätta platsen att iaktta dem. ”Festen? – Den var bra. Kostnaderna föll på kejsaren, äran tillföll de samlade ständerna och trötthet utan glädje blev min lott.”