Lantdagen i Borgå 1809

Kejsar Alexander I beordrade den 1 februari 1809 stånden i Finland att samlas i Borgå till lantdag.

Lantdagen krävde stora arrangemang och tiden var knapp, ty öppnandet skedde redan den 28 mars.
De egentliga ceremonierna planerades i St. Petersburg, men borgåborna skulle sköta såväl inkvarteringen, maten som nöjen.

Eftersom det i staden i början på 1800-talet endast fanns cirka 2000 invånare, kan man anta, att lantdagen på något sätt påverkade alla borgåbors liv och leverne.

Här kan du bekanta dig med evenemangen under lantdagen och den betydelse kejsarens och lantdagens representanter hade för gemene man i Borgå.