Lantbruksärenden

Landbygdsförvaltningen i Östra Nyland

Lovisa stad ansvarar för tjänster inom landsbygdsförvaltningen i Östra Nyland. Tili området hör städema Vanda, Helsingfors, Lovisa och Borgå samt kommunema Sibbo och Lappträsk.

Vår gemensamma e-postadress maaseututoimi@loviisa.fi.
Lovisa stad, telefonväxel 019 5551

www.loviisa.fi