Landsvägarna kallar de äldre, Tour de Porvoo – Borgå