ledningens assistent
Lahti-Elers, Marja
Social- och hälsovårdssektorns ledning
Kontaktuppgifter
WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K-trappa, 3. vån. 06100 Borgå
040 489 9781

Upp till början
Inställningar