Lagstiftning och tilläggsuppgifter

Morgon- och eftermiddagsverksamhet styrs av lagen om grundläggande utbildning. Staden koordinerar verksamheten som arrangeras av finska församlingen och olika föreningar. Utöver klubblokalen kan klubbarna använda skolsalen, skolgården och andra utrymmen i närmiljön.

Andra möjligheter att ordna vård

Som alternativ till morgon- och eftermiddagsverksamheten kan du

  • söka om partiell vårdpeng tills att barnet har gått ur årskurs två. Tilläggsinformation från FPA
  • söka om alterneringsledighet eller andra arbetstidsarrangemang samt att anställa en privat vårdare

Vid enskilda fall kan morgon- och eftermiddagsverksamhet också ordnas i familjedagvård. Du får tilläggsuppgifter av familjedagvårdsledaren

Lagstiftning

  • Lag om grundläggande utbildning (628/1998)
  • Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
  • Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)
  • Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)
  • Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen 2011, Utbildningsstyrelsen
  • Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet 2012

Annat intressant