Lagstiftning och tilläggsuppgifter

Morgon- och eftermiddagsverksamhet styrs av lagen om grundläggande utbildning. Staden koordinerar verksamheten som arrangeras av finska församlingen, privata företagare och olika föreningar. Utöver klubblokalen kan klubbarna använda gymnastiksalen, skolgården och andra utrymmen i närmiljön.

Andra möjligheter att ordna vård

Som alternativ till morgon- och eftermiddagsverksamheten kan du

  • söka om partiell vårdpeng tills att barnet har gått ur årskurs två. Tilläggsinformation från FPA
  • söka om alterneringsledighet eller andra arbetstidsarrangemang samt att anställa en privat vårdare

Vid enskilda fall kan morgon- och eftermiddagsverksamhet också ordnas i familjedagvård. Du får tilläggsuppgifter av familjedagvårdsledaren

Lagstiftning

  • Lag om grundläggande utbildning (628/1998)
  • Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
  • Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)
  • Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)
  • Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen 2011, Utbildningsstyrelsen
  • Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet 2012

Annat intressant