Lagen om enskilda vägar förnyas – informationstillfälle i Amisto Alexandersgatan 20.