Låg tröskel-mottagning för ungdomar

Lågtröskelmottagningen för unga erbjuder stöd till 13–21-åringar som har problem med den mentala hälsan, spelande eller rusmedel. Stöd och rådgivning erbjuds också till föräldrar med problematiska vardagssituationer eller pedagogiska utmaningar som puberteten för med sig.


Efter 1−5 möten med den unga gör man tillsammans en bedömning av situationen.  Stöd kan ges genom personliga samtal och familje- samt nätverksmöten, enligt den ungas och familjens önskemål. Vid behov hänvisar vi klienten till fortsatt vård och samarbetar bl.a. med hälso- och sjukvården, socialsektorn, barn- och familjetjänsterna samt den specialiserade sjukvården.


Ta kontakt

Walk in-jour: 
onsdagar i Navigatorn, Mannerheimgatan 20 E kl. 14−16
måndagar i Biskopsgatans verksamhetsställe kl. 8−9.30

Obs! Ingen jour 6.11. & 13.11.

Hälsovårdscentralen, Biskopsgatans verksamhetsställe, Biskopsgatan 22, 06100 Borgå
och Näses verksamhetsställe, Askolinsväg 1, 06100 Borgå
Sjukskötare Marianne Korpi, tfn 040 740 3455
Sjukskötare Hannele Rajalahti, tfn 040 676 1363
Rådgivning och handledning: mån-fre kl. 12−13
 
Tjänsterna är konfidentiella, avgiftsfria och baserar sig på frivillighet.

Sidor du kan ha hjäp av

Navigatorn − informations- och rådgivningskontor för unga under 30 år

Koppari hittar den lämpligaste tjänsten för dej

Vad är det för fel på mig och var får jag hjälp? − Psykportenförunga.fi

Hur riskabelt är alkoholbruket? − AUDIT

Dessa kan du påverka själv − Må bra hand

Vem kan man prata med? − Skyddsnät

Snabbfakta − Nuortenlinkki.fi

Nuoret pelissä − tietoa kasvattajille nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta, THL.fi

Tarja Lappi 
förman, Mentalvårds och missbrukstjänster
Konstfabriksgatan 4 A, 06100 Borgå
tfn 040 6761388
tarja.lappi@porvoo.fi