Låg tröskel-mottagning för ungdomar

Lågtröskelmottagningen för unga erbjuder stöd till 13–21-åringar som har problem med den mentala hälsan, spelande eller rusmedel. Stöd och rådgivning erbjuds också till föräldrar med problematiska vardagssituationer eller pedagogiska utmaningar som puberteten för med sig.


Efter 1−5 möten med den unga gör man tillsammans en bedömning av situationen.  Stöd kan ges genom personliga samtal och familje- samt nätverksmöten, enligt den ungas och familjens önskemål. Vid behov hänvisar vi klienten till fortsatt vård och samarbetar bl.a. med hälso- och sjukvården, socialsektorn, barn- och familjetjänsterna samt den specialiserade sjukvården.


Ta kontakt

Du kan ringa till sjukskötaren. Vi strävar efter att sköta tidsbeställningsmottagningen per telefon.

Mottagning

Mottagning utan tidsbokning i Navigatorn onsdagar kl. 14−16 

Sjukskötare Hannele Rajalahti, tfn 040 676 1363
Hälsovårdscentralen, Näses verksamhetsställe, Askolinsväg 1, 06100 Borgå

Sjukskötare Marianne Korpi, tfn 040 740 3455 

 
Tjänsterna är konfidentiella, avgiftsfria och baserar sig på frivillighet.

Sidor du kan ha hjäp av

Navigatorn − informations- och rådgivningskontor för unga under 30 år

Koppari hittar den lämpligaste tjänsten för dej

Vad är det för fel på mig och var får jag hjälp? − Psykportenförunga.fi

Hur riskabelt är alkoholbruket? − AUDIT

Dessa kan du påverka själv − Må bra hand

Vem kan man prata med? − Skyddsnät

Snabbfakta − Nuortenlinkki.fi

Nuoret pelissä − tietoa kasvattajille nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta, THL.fi