Låg tröskel - mentalvårds- och missbrukstjänsternas mottagningsteam

Låg tröskel erbjuder handledning, rådgivning och vård då det gäller mental hälsa eller missbruk. Tjänsterna är avsedda för 22-åriga och äldre Borgåbor som är bekymrade över sitt eget eller en närstående persons psykiska välbefinnande eller bruk av berusningsmedel. Tjänsterna är avgiftsfria.
Vi erbjuder hjälp vid lindriga och medelsvåra mentala problem. Du är välkommen på besök när du upplever depression, ångest, panikstörningar eller behöver hjälp i en svår livssituation.

Här får du också hjälp då du är bekymrad över en hög eller skadlig förbrukning av alkohol, läkemedel eller andra berusningsmedel. Vi hjälper även vid andra former av funktionellt beroende, såsom spel- eller webberoende.

I teamet finns en psykolog, tre sjukskötare och en socialarbetare. Vi samarbetar bl.a. med hälso- och sjukvården, socialsektorn, barn- och familjetjänsterna och den specialiserade sjukvården.

Ta kontakt

Borgå stads mentalvårds- och missbrukstjänster
Bedömning av servicebehov och information, tfn 019 520 4527
Besöksadress: Näse hälsovårdscentral, Askolins väg 1 A, 06100 Borgå

Vid akuta missbruksproblem kontakta hälsostationens brådskande mottagning (bedömning för avgiftningsvård på institution).

Vårt team:

Socialarbetare: främjar klientens psykiska och sociala överlevnad i situationer med anknytning till mental hälsa eller missbruk. Metoderna är individuellt stöd, familjearbete och nätverksarbete.

Sjukskötare: hjälper dig i en svår livssituation.

Psykolog: individuella besök ger möjlighet till samtal som ger klarhet och stöd vid olika problem- och krissituationer samt lindriga och medelsvåra depressions- och ångeststörningar.

Erfarenhetsexpertens mottagning: beställ tid via rådgivningen, tfn 019 520 4527.