Laboratorietjänster som betjänar miljöhälsan

Om du vill undersöka vattenkvaliteten på ditt brunnsvatten eller du är en aktör i livsmedelsbranschen och har behov av livsmedelsunderökningar som hör till företagets egen kontoll så kan du kontakta labaoratorierna på området.

Laboratorierna på området utför bland annat följande undersökningar

  • brunnsvattenundersökningar
  • livsmedelsundersökningar
  • undersökningar gällande boendehälsa
  • vattenundersökningar från simbassäng
  • badvattenundersökningar
  • miljöundersökningar
  • trikinundersökningar

Du får tilläggsinformation av följande företag i laboratoriebranschen:

Kymen Ympäristölaboratorio Oy

MetropoliLab Oy

Eurofins

Vita Ympäristö ja elintarvikelaboratorio

Laboratorier godkända av Livsmedelsverket

Laboratorier som analyserar juverinflammationsprov

Mejerierna erbjuder sina producenter tjänster gällande juverinflammationsundersökningar.
Din egen veterinär kan ge information om juverinflammationsundersökningar.

Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten, Saari laboratorium