Kvarterscoach verksamhet i Vårberga

Vårberga Kvarterscoacher är en grupp av frivilliga invånare, som aktivt deltar i den invånarcentrerade områdesutvecklingen. Kvarterscoacherna utvecklar Vårberga i samarbete med invånare och olika aktörer. Målet med verksamheten är att främja områdets sociala gemenskap, trivsel och trygghet samt samarbete mellan invånarna och staden.

Inom Kvarterscoach verksamheten har man bland annat startat invånarnas gemensamma vardagsrum Kvartersesset och olika verksamheter som till exempel skogspromenader på söndagar, kvarterskör och kvartersbingo. Därtill har man tagit i bruk återvinningsskåpet vid Vårberga köpcentrum, grundat Vårbergas ätbara park och arrangerat många talkon och evenemang.

Kvarterscoach verksamheten i Vårberga är öppen för alla. Alla invånare som är intresserade av att utveckla området är välkomna med i verksamheten.

Tilläggsinformation: servicehandledare Iina Olin