Kvarnbackens skola (inomhusluftsobjekt)

Kvarnbackens skolas inomhusluftsrenovering inleddes hösten 2018 och blir klar under år 2020. Den centrala åtgärden i hela byggnaden är förnyandet av fogen mellan golv och sockel. Fogen var inte lufttät och mikrober från marken kunde komma in i inomhusluften. Sockelreparationen sker både på insidan och på utsidan av byggnaden. I de övre våningarna förbättras lufttätheten och gamla byggmaterial, som kan försämra inomhusluften, avlägsnas. 

Kontaktuppgifter

Rektor Anne Smolander

Projektchef Pekka Koskimies, lokalitetsledning

Miljöhälsovårdens kontaktuppgifter

Meddelanden

Läs meddelanden

Skolans nätsidor

Rapporter

Alla rapporter är på finska. Bekanta dig med rapporterna genom att trycka på språklänken som finns i övre hörnet av den sidan (SV).