Kvaliteten på småbarnspedagogiken i Borgå kartläggs