Kuuselan koulus skolbyggnad i Hammars bevaras och på dess tomt ska byggas minihus