Kurser och övriga studier

Veckosluts- och sommarkurser

Konstskolan håller årligen många veckosluts- och sommarkurser som är öppna för alla. Kursernas innehåll varierar årligen och en del av dem passar också för fullvuxna. Kurserna motsvarar utbildningen inom den grundläggande konstutbildningen.
Mera information om kurserna och priserna fås från kansliet. Kursmateria ingår i kurspriset. Räkningen för kursen skickas hem per post.

Anmälning till kurserna

Man kan anmäla sig till kurserna antingen direkt på skolans kansli, Brunnsgatan 40, eller med e-post under adress taidekoulu@porvoo.fi. Elevplatserna tillsätts i anmälningsordning. Anmälningar till kursen är bindande.

Deltagarna betalar 50 % av kursavgiften om han/hon annullerar sitt deltagande senare än en vecka innan kursstarten (gäller inte sjukdomsfall). Om man är förhindrad att delta i en kurs kan man själv välja någon annan att delta i kursen. Ta med egen mat till kursen. Skolan har dricka för deltagarna.

Alla kursdeltagare får en skriftlig bekräftelse per e-post ca en vecka innan kursen börjar. Kurser kan inhiberas om den inte får tillräckligt med deltagare. Om en kurs inhiberas så meddelas de som anmält sig separat.

Utställningsbesök och studieresor

Kostskolan strävar till att ordna minst ett utställningsbesök eller en studieresa för alla elevgrupper. Utställningsbesöken är en del av undervisningen och de ersätter undervisningstimmarna. För utställningsbesöken kan skolan inkassera en extra avgift för resekostnader.

Hemuppgifter

Både miniverkstadsgrupperna och verkstäderna för fördjupade studier kan få hemläxor. Speciellt de elever som utför sitt slutarbete eller sådana som sammanställer en portfolio bör vara förberedda på att de tidvis kan få hemläxor.