Kungsvägens arbetshälsa

Kungsvägens arbetshälsas telefonbetjäning ändrades 4.10.2021

Kungsvägens arbetshälsas tidsboknings- och rådgivningstelefonbetjäning ändrades 4.10.2021. Telefonbetjäningen fungerar i fortsättningen från måndag till fredag kl. 8.00 – 12.00. I tidsboknings- och rådgivningstelefonbetjäningen svarar alltid en företagshälsovårdare, som gör en bedömning av vårdbehovet.

Under övriga tider kan du vara i kontakt med din egen företagshälsovårdare per telefon eller per e-post. Din egen företagshälsovårdare är i kontakt med dig snarast möjligt. Kolla företagshälsovårdarnas kontaktuppgifter här: Företagshälsovårdarnas kontaktuppgifter

Kungsvägens arbetshälsas återuppringningssystem

Kungsvägens arbetshälsa har ett återuppringningssystem. På tidsboknings- och rdgivningstelefonnumren (019 520 4693 och 019 520 4694) kan man lämna ringbud eller stanna kvar på linjen och vänta. Telefonservicen fungerar under öppethållningstiderna må-fre kl. 8-12.

Man kan i fortsättningen också ringa direkt till sin företagshälsovårdare. Om den egna företagshälsovårdaren inte kan svara i sin telefon kan man lämna ringbud på svararen eller reservera en telefontid från tidsbeställnings- och rådgivningsnumret.


Sibbos verksamhetssställe flyttar från Nickby till Söderkulla

Kungsvägens arbetshälsa inleder sin verksamhet i Söderkulla våren 2022 efter att lokalerna har renoverats. Till dess fungerar företagshälsovårdens verksamhet som vanligt i de gamla utrymmena i Nickby.

Läs meddelandet: Sibbo flyttar till nya lokaler MEDDELANDE 7.9.2021


Aktuellt under coronavirusläget

Företagshälsovården uppmanar till att följa de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utfärdat om förebyggande av coronaviruset på arbetsplatsen. Vi påminner er om att fästa vikt vid god handhygien och hygien vid hosta och nysningar. 

Coronaintyg Kanta.fi

Coronavaccinering

Coronavirus

Elektronisk tidsbokning till coronatest

Om du har feber, magbesvär, symptom på luftvägsinfektion eller andra symptom på coronavirus, kan du själv göra en symptombedömning via Coronaguiden (koronabotti). Via Coronaguiden kan du även elektroniskt reservera tid till coronatest, om du är invånare i en kommun i Nyland. Om du bor i Helsingfors kan du reservera tid för coronatest på adressen Omaolo.fi.

Observera att som företagshälsovårdskund vid Kungsvägens arbetshälsa, behöver du ingen skild remiss till coronatestet.

Elektronisk tidsbokning till coronatest

Tidsbokning per telefon till coronatest

Kungsvägens arbetshälsas tidsboknings- och rådgivningsnummer 019 520 4693 och 019 520 4694. Telefonlinjerna är öppna må - tors kl. 8-16 och fre kl. 8-14. Allmänna telefonlinjer för dem med coronasymptom samt bokning av coronatest hittar du via din egen hälsostation. 


Vi rekommenderar att praxis med sjukledighetsintygen görs enklare 

Vi rekommenderar att alla arbetsgivare som har ett giltigt sjukvårdsavtal godkänner arbetstagarnas egna anmälningar om sjukledigheter även om de är längre än vanligt. På detta sätt kan hälsovården avlastas.

Vi rekommenderar också att sjukledighetsintygen som läkare och vårdare har gett per telefon godkänns under epidemin. Vi vill påminna er om att vi inte skriver sjukledighetsintyg i andra än arbetsoförmögenhetsfall.

I företagshälsovården tar vi tills vidare inte coronavirusprov.

Program för självvärdering av symptom kan stöda en självvärdering av vårdbehov: https://www.omaolo.fi

Institutet för hälsa och välfärd har på sin webbplats samlat anvisningar för arbetsplatser om förebyggande av coronavirusepidemin: https://www.ttl.fi/sv/arbetshalsoinstitutets-coronavirus-instruktioner


Kungsvägens arbetshälsa erbjuder företagshälsovårdstjänster i Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola.

Bekanta dig med vår broschyr:

Kungsvägens arbetshälsas broschyr

Kungsvägens arbetshälsa samarbetar med andra kommunala företagshälsovårdsproducenter i Finland, vilket möjliggör att tjänsterna är tillgängliga på olika håll i landet.

Teknikbågen 1 A, 06100 Borgå

  • Tidsbeställning och kundbetjäning per telefon fr.o.m. 4.10.2021 må-fre kl. 8-12 på numren: 019 520 4693, 019 520 4694
  • Kungsvägens arbetshälsa har ett återuppringningssystem. Kontrollera att du inte har blockerat nummerpresentationen i fall du vill lämna ringbud.

Vanliga öppethållningstider:

  • må-tors 8–16, fre 8–14 
  • Dag före helg 8–14

Kansliets öppethållningstider:

  • Må-tors kl. 8-12 och 13-15.30
  • fre kl. 8-12 och 13-14

Tidsbokningens och rådgivningens öppethållningstider:

  • må - fre kl. 8-12 
  • tel 019 520 4693, 019 520 4694

Sibbos verksamhetspunkt

Jussasvägen 3, 04130 Sibbo
All mottagning med tidsbeställning