Kungsvägens arbetshälsa

Aktuellt

Företagshälsovårdens verksamhet minskas

Företagshälsovården drar in på verksamheten på grund av coronavirusläget och de rådande undantagsförhållandena.

Därför inhiberas en del av de lagstadgade företagshälsovårdstjänsterna t.o.m. den 30.4.2020 och vi betjänar er vid behov via telefonrådgivning. Alla annulleringar meddelas kunden personligen. Trepartssamtalen hålls huvudsakligen som överenskommet.

En del av företagshälsovårdarna har flyttat över till andra uppgifter inom staden och är därför inte anträffbara.

Arbetshälsans kansli är stängt.

Vi önskar att ni har tålamod med att telefonrådgivningen kan vara belastad. Vi betjänar er så gott som möjligt.

Mer information fås på Kungsvägens arbetshälsas rådgivningstelefon nr. 019 520 4639

Företagshälsovården uppmanar till att följa de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utfärdat om förebyggande av coronaviruset på arbetsplatsen. Vi påminner er om att fästa vikt vid god handhygien och hygien vid hosta och nysningar. 

Vi rekommenderar att praxis med sjukledighetsintygen görs enklare 

Vi rekommenderar att alla arbetsgivare som har ett giltigt sjukvårdsavtal godkänner arbetstagarnas egna anmälningar om sjukledigheter även om de är längre än vanligt. På detta sätt kan hälsovården avlastas.

Vi rekommenderar också att sjukledighetsintygen som läkare och vårdare har gett per telefon godkänns under epidemin. Vi vill påminna er om att vi inte skriver sjukledighetsintyg i andra än arbetsoförmögenhetsfall.

I företagshälsovården tar vi tills vidare inte coronavirusprov.

Program för självvärdering av symptom kan stöda en självvärdering av vårdbehov: https://www.omaolo.fi

Institutet för hälsa och välfärd har på sin webbplats samlat anvisningar för arbetsplatser om förebyggande av coronavirusepidemin: https://www.ttl.fi/sv/arbetshalsoinstitutets-coronavirus-instruktioner
Kungsvägens arbetshälsa erbjuder företagshälsovårdstjänster i Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola.

Bekanta dig med vår broschyr:

Kungsvägens arbetshälsas broschyr

Kungsvägens arbetshälsa samarbetar med andra kommunala företagshälsovårdsproducenter i Finland, vilket möjliggör att tjänsterna är tillgängliga på olika håll i landet.

Teknikbågen 1 A, 06100 Borgå

  • Tidsbeställning och kundbetjäning
    019 520 4693, 019 520 4694
  • Kungsvägens arbetshälsa har tagit i bruk återuppringningssystem. Kontrollera att du inte har blockerat nummerpresentationen i fall du vill lämna ringbud.

Öppet må.-to. 8–16, fr. 8–14 
Dag före helg 8–14

Sibbos verksamhetspunkt

Jussasvägen 3, 04130 Sibbo
All mottagning med tidsbeställning


Återuppringningssystem tas i bruk på Kungsvägens arbetshälsa

Kungsvägens arbetshälsa har tagit i bruk ett återuppringningssystem, vilket länge har önskats av kunderna. Kundtelefonnumren (019 520 4693 och 019 520 4694) förblir de samma, så kunden behöver inte lära sig nya nummer. Man kan lämna ringbud eller stanna kvar på linjen och vänta. Telefonservicen fungerar under öppethållningstiderna, men ringbud kan inte lämnas senare än en timme före stängningsdags. I fortsättningen är det företagshälsovårdarna som svarar på servicenumren.

Man kan i fortsättningen också ringa direkt till sin företagshälsovårdare, men i samband med i bruk tagandet av återuppringningssystemet slopas företagshälsovårdarnas regelbundna telefontider. Om den egna företagshälsovårdaren inte kan svara i sin telefon kan man lämna ringbud på svararen eller genom att reservera en telefontid från tidsbeställnings- eller rådgivningsnumret.