Kungsvägens arbetshälsa

Sommarens öppethållningstider 2021

Kungsvägens arbetshälsa har stängt under tiden 19.7-1.8.2021! 

Övriga sommaröppethållningstider:

1.6-18.7 (Borgå):

Må - Tors    kl. 8-16
Fre    kl. 8-14

Sibbos verksamhetspunkt: All mottagning med tidsbeställning 019 520 4693. Sibbos verksamhetspunkt är stängd under tiden 19.7-1.8.2021!

Kansliets öppethållningstider i Borgå 28.6 – 18.7.2021: må - fre kl. 9-12 och 13-14

Aktuellt under coronavirusläget

Företagshälsovården uppmanar till att följa de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utfärdat om förebyggande av coronaviruset på arbetsplatsen. Vi påminner er om att fästa vikt vid god handhygien och hygien vid hosta och nysningar. 

Coronaintyg Kanta.fi

Coronavaccinering

Coronavirus

Elektronisk tidsbokning till coronatest

Om du har feber, magbesvär, symptom på luftvägsinfektion eller andra symptom på coronavirus, kan du själv göra en symptombedömning via Coronaguiden (koronabotti). Via Coronaguiden kan du även elektroniskt reservera tid till coronatest, om du är invånare i en kommun i Nyland. Om du bor i Helsingfors kan du reservera tid för coronatest på adressen Omaolo.fi.

Observera att som företagshälsovårdskund vid Kungsvägens arbetshälsa, behöver du ingen skild remiss till coronatestet.

Elektronisk tidsbokning till coronatest

Tidsbokning per telefon till coronatest

Kungsvägens arbetshälsas tidsboknings- och rådgivningsnummer 019 520 4693 och 019 520 4694. Telefonlinjerna är öppna må - tors kl. 8-16 och fre kl. 8-14. Allmänna telefonlinjer för dem med coronasymptom samt bokning av coronatest hittar du via din egen hälsostation. 

 
Coronaprovtagningen flyttas till Johannisberg torsdagen den 8 oktober

Vi rekommenderar att praxis med sjukledighetsintygen görs enklare 

Vi rekommenderar att alla arbetsgivare som har ett giltigt sjukvårdsavtal godkänner arbetstagarnas egna anmälningar om sjukledigheter även om de är längre än vanligt. På detta sätt kan hälsovården avlastas.

Vi rekommenderar också att sjukledighetsintygen som läkare och vårdare har gett per telefon godkänns under epidemin. Vi vill påminna er om att vi inte skriver sjukledighetsintyg i andra än arbetsoförmögenhetsfall.

I företagshälsovården tar vi tills vidare inte coronavirusprov.

Program för självvärdering av symptom kan stöda en självvärdering av vårdbehov: https://www.omaolo.fi

Institutet för hälsa och välfärd har på sin webbplats samlat anvisningar för arbetsplatser om förebyggande av coronavirusepidemin: https://www.ttl.fi/sv/arbetshalsoinstitutets-coronavirus-instruktioner
Kungsvägens arbetshälsa erbjuder företagshälsovårdstjänster i Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola.

Bekanta dig med vår broschyr:

Kungsvägens arbetshälsas broschyr

Kungsvägens arbetshälsa samarbetar med andra kommunala företagshälsovårdsproducenter i Finland, vilket möjliggör att tjänsterna är tillgängliga på olika håll i landet.

Teknikbågen 1 A, 06100 Borgå

  • Tidsbeställning och kundbetjäning
    019 520 4693, 019 520 4694
  • Kungsvägens arbetshälsa har tagit i bruk återuppringningssystem. Kontrollera att du inte har blockerat nummerpresentationen i fall du vill lämna ringbud.

Vanliga öppethållningstider:

Öppet må-tors 8–16, fre 8–14 
Dag före helg 8–14

Kansliets öppethållningstider:

Må-tors kl. 8-12 och 13-15.30

fre kl. 8-12 och 13-14

Sibbos verksamhetspunkt

Jussasvägen 3, 04130 Sibbo
All mottagning med tidsbeställning


Återuppringningssystem tas i bruk på Kungsvägens arbetshälsa

Kungsvägens arbetshälsa har tagit i bruk ett återuppringningssystem, vilket länge har önskats av kunderna. Kundtelefonnumren (019 520 4693 och 019 520 4694) förblir de samma, så kunden behöver inte lära sig nya nummer. Man kan lämna ringbud eller stanna kvar på linjen och vänta. Telefonservicen fungerar under öppethållningstiderna, men ringbud kan inte lämnas senare än en timme före stängningsdags. I fortsättningen är det företagshälsovårdarna som svarar på servicenumren.

Man kan i fortsättningen också ringa direkt till sin företagshälsovårdare, men i samband med i bruk tagandet av återuppringningssystemet slopas företagshälsovårdarnas regelbundna telefontider. Om den egna företagshälsovårdaren inte kan svara i sin telefon kan man lämna ringbud på svararen eller genom att reservera en telefontid från tidsbeställnings- eller rådgivningsnumret.