Kungsporten

Det är enkelt att komma till området i Kungsporten. Den ligger vid en trafikknutpunkt i korsningen av E18-motorvägen och stamvägen 55. I området bedrivs livlig handel inom många olika branscher och det finns företag för alla behov, bland annat Autotalo Laakkonen, Plantagen och K-Rauta. Synergifördelarna är betydande, då kund-, logistik- och transportströmmarna rör sig mellan olika företag. Samarbetsmöjligheterna är obegränsade, och tomtutrymmet erbjuder goda förhållanden även för företag som kräver ett större utrymme.