Kungsporten

Kungsporten är belägen i korsningen av motorvägen (E18) och Borgå-Mäntsälävägen (stamväg 55). Kungsporten har sedan 2001 utvecklats som ett område för handel, verksamhetslokaler och utbildning.  I området finns många specialaffärer, en Shell servicestation, tankställe för jord- och biogas och Räddningsverket i Östra Nyland/ Borgå räddningsstation.