Kungörelser och lagstadgade annonser

Stadens lagstadgade annonser och kungörelser publiceras på stadens webbtjänst.

Stadsfullmäktige har beslutat att stadens officiella kungörelsetidningar är Uusimaa, Östnyland och Itäväylä. De lagstadgade tidningsannonserna publiceras i dessa tidningar.