• Kungörelser
1.3.2021 13:31
Stadsstyrelsens vid sammanträden 18.1.2021 och 25.1.2021 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 1-22.3.2021. Protokoll ...

1.3.2021 9:49
Protokollet från miljöhälsosektionens möte 26.1.2021 finns framlagt till påseende i miljöhälsovårdens kansli enligt överenskommen tidpunkt, ...

1.3.2021 8:00
Ansökan om bygglov för byggande av industri- och lagerområde på fastigheten 638-463-1-68 Bygglov ansöks för att bygga ett industri- och ...

26.2.2021 9:56
Dnr: ESAVI/2425/2021 Sökande: Neste Oyj Ärende: Verksamhet av försöksnatur gällande testande av avfallsplast och annat återvinnings-material ...

24.2.2021 10:40
Närings-, trafik- och miljöcentralen UUDELY/2116/2021 Ärende En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke ...

23.2.2021 8:00
Bildningsnämndens protokoll 21.1.2021 finns till påseende 24.2.2021-16.3.2021 på stadens webbsidor www.borga.fi/förvaltning/föredragningslistor ...

23.2.2021 8:00
Dnro UUDELY/11453/2017 Ärende: Förbättring av landsväg 1605 Borgå - Mörskom genom att bygga en lättrafikled på avsnittet Hjortronstigen - ...

19.2.2021 13:46
Dnr VARELY/1014/2021 Ärende Borgå-Sibbos fiskeriområde har med sin ansökan 30.11.2020 begärt Närings-, trafik- och miljöcentralen ...

19.2.2021 8:00
Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa Protokollet för direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 6/2020, 17.11.2020 finns till påseende i ...

19.2.2021 8:00
Beviljade lov, tillstånd och beslut Protokoll över beslut fattade av byggnadstillsynschefen, ledande byggnadsinspektören, byggnadsinspektörerna ...