• Kungörelser
23.6.2021 14:15
Regionförvaltningsverket ESAVI/21480/2021 Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen Sökande Borealis Polymers Oy Ärende Den i ...

22.6.2021 8:00
Kungörelse om beslut Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar ...

22.6.2021 8:00
Kungörelse om beslut Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och ...

22.6.2021 8:00
Kungörelse om beslut Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar ...

22.6.2021 8:00
Kungörelse om beslut Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar ...

21.6.2021 15:39
Protokoll fört vid Affärsverket Borgå vattens direktions sammanträde 10.6.2021 är publicerat till nätet 21.6.2021. Protokoll Anslagen 21.6 – ...

21.6.2021 8:00
Centralvalnämndens vid sammanträde 16.6.2021 förda protokoll finns framlagt till allmänt påseende 21.6. – 12.7.2021 i Servicepunkt Kompassen, ...

17.6.2021 8:00
Protokoll över beslut fattade av byggnadstillsynschefen, byggnadsinspektörerna samt VVS-inspektören 15.6.2021, finns till påseende på internet ...

16.6.2021 13:44
Stadsutvecklingsnämndens beslut 15.6.2021 Beslut Anslagen 16.6–19.7.2021

16.6.2021 12:54
ESAVI/11867/2021 Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen Sökande Borealis Polymers Oy Ärende Utredning i miljötillståndet Läs mera ...