• Kungörelser
2.4.2020 8:00
§ 30              Suostumus tontin vuokraoikeuden jakamiseen ja ...

31.3.2020 13:35
Framlagt förslag till detaljplan Borgå Energi, stadsdel 6, kvarter 115 samt gatuområden, Mannerheimgatan 26, DP 524 Kvarteret ...

31.3.2020 9:30
Ledningsgruppens för exceptionella förhållanden tjänsteinnehavarbeslut 27.3.2020 § 13 Ledningsgruppens för ...

31.3.2020 9:25
Ledningsgruppens för exceptionella förhållanden tjänsteinnehavarbeslut 26.3.2020 § 12 Ledningsgruppens för ...

31.3.2020 9:20
Ledningsgruppens för exceptionella förhållanden tjänsteinnehavarbeslut 25.3.2020 § 11 Ledningsgruppens för ...

31.3.2020 8:00
Miljöhälsoskyddstillsynens beslut finns till allmänt påseende vid miljöhälsovårdens kansli under tiden ...

31.3.2020 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Verkställande direktören för affärsverket Borgå lokalservice Följande ...

31.3.2020 8:00
Ledningsgruppens för exceptionella förhållanden tjänsteinnehavarbeslut 17.3.2020 § 5 Ledningsgruppens för ...

31.3.2020 8:00
Ledningsgruppens för exceptionella förhållanden tjänsteinnehavarbeslut 15.3.2020 § 2 Ledningsgruppens för ...

31.3.2020 8:00
Ledningsgruppens för exceptionella förhållanden tjänsteinnehavarbeslut 18.3.2020 § 6 Ledningsgruppens för ...