• Kungörelser
15.10.2019 8:00
Stadsutvecklingsnämndens vid sammanträdet 8.10.2019 förda protokoll finns framlagt på stadens webbplats 16.10 – ...

15.10.2019 8:00
Följande tjänsteinnehavarbeslut hålls offentligt framlagda 15–31.10.2019 på Borgå stads servicekontor Kompassen ...

15.10.2019 8:00
Undantag från stadgandena i 72 § 1 momentet MarkByggL samt byggnadsordningen Byggplats (by, lägenhet och ...

11.10.2019 8:00
Beslut givet av: Transport- och kommunikationsverket Traficom Datum: 7.10.2019 Dnr: TRAFICOM/68881/05.01.26.02/2019 Framställningen har ...

10.10.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Stadsutveckling Följande tjänsteinnehavarbeslut av biträdande stadsdirektören hålls ...

10.10.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Stadsutvecklingen, tomtchef § 57            ...

10.10.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Stadsutvecklingen, markanvändningingerjör § ...

9.10.2019 8:00
Miljövårdschefen i Borgå stad har fattat beslut angående följande anmälan som avses i 118 § i ...

9.10.2019 8:00
Protokoll fört vid affärsverket  Borgå vattens direktions sammanträde 26.09.2019 finns till påseende för ...

9.10.2019 8:00
Följande objekt planeras just nu: 1. Magistratsgatan2. Rådmansgatan3. Gång- och cykelvägar i detaljplanen ...