• Kungörelser
8.5.2019 8:00
Offentligt framlagt förslag till gatuplan Gatuskvären vid F. E. Sillanpääs gata Förslaget till gatuplan hålls ...

8.2.2019 8:00
Understöd och lån som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar år 2019 Läs mer om olika ...

11.1.2019 14:40
Flyttning av övergivna fordon Med hänvisning till lagen om flyttning av fordon (828/2008) och nedskrotning av skrotfordon, har stadens ...

21.12.2018 10:38
973/5710/2018 Fiskeförbud enligt 54 § i lagen om fiske för nedre delen av Borgå å. Kungörelsen Läs ...