• Kungörelser
10.2.2020 8:00
Personaldirektörens tjänsteinnehavarbeslut 20.1.2020 § 2 Personaldirektörens tjänsteinnehavarbeslut 20.1.2020 § ...

10.2.2020 8:00
Finansdirektörens tjänsteinnehavarbeslut 17.1.2020 § 1 och 20.1.2020 § 2 Finansdirektörens tjänsteinnehavarbeslut ...

7.2.2020 8:00
Följande tjänsteinnehavarbeslut av betjäningschefen för affärsverket Borgå lokalservice hålls offentligt ...

7.2.2020 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Social- och hälsovårdsdirektör Social- och hälsovårdsdirektörens följande ...

6.2.2020 13:35
För allmän kännedom Ärende Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteisen alueen ...

6.2.2020 8:00
Följande tjänsteinnehavarbeslut hålls offentligt framlagda 6.2. – 20.2.2020 på Borgå stads servicekontor ...

6.2.2020 8:00
 Tf. servicechef Kristina Huopalainens tjänsteinnehavarbeslut finns till påseende för allmänheten 6.2.2020 - 20.2.2020 ...

6.2.2020 8:00
Stadsstyrelsens beslut 3.2.2020 § 23-25 är till påseende på Borgå stads webbsida 6 – 27.2.2020. Beslut § ...

5.2.2020 8:00
  § 11              Vuokrasopimusten muuttaminen, ...

5.2.2020 8:00
Borgå stads bostadsenhetens byråsekreterarens beslut n:ris 1 – 4 hålles till påseende på bostadsenheten, ...