• Kungörelser
18.9.2020 8:00
Godkänd detaljplan, DP 541 Anslutningsparkering och ABC Stadsfullmäktige i Borgå har den 26.08.2020 § 44 godkänt ...

16.9.2020 11:20
Affärsverket Borgå lokalservice Protokollet för mötet som direktionen för affärsverket Borgå lokalservice ...

15.9.2020 10:56
UUDELY/9368/2020 Ärende Beslut om sanering av förorenad mark Sökande Huhmarivägen 8, 06530 Kerko Läs mera ...

14.9.2020 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Social- och hälsovårdssektorn Tf hemvårdens servicechef Krister Lindmans ...

12.9.2020 8:00
Byggnads- och miljönämnden Byggnads- och miljönämndens vid sammanträdet 25.8.2020 förda protokoll finns framlagt ...

11.9.2020 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Social- och hälsovårdsdirektör Social- och hälsovårdsdirektörens följande ...

10.9.2020 8:00
Följande tjänsteinnehavarbeslut av biträdande stadsdirektören hålls offentligt framlagda på Borgå stads ...

9.9.2020 9:58
ESAVI/34887/2019 Beslut enligt miljöskyddslagen Sökande Borealis Polymers Oy Ärende Miljötillståndet gällande ...

8.9.2020 8:00
Ärende Miljövården i Borgå stad/miljöskyddschefen har med beslut 4.6.2020 nr 11/2020 (diarienummer 3738/60.604/2020) ...

2.9.2020 8:00
Ärende         Borgå stads kommunteknik har till byggnads- och miljönämnden i ...