• Kungörelser
17.2.2021 9:49
Dnr UUDELY/3835/2016 Ärende: Beslut enligt miljöskyddslagens 64 § om godkännandet av en samordnad plan för recipientkontroll av havsområdet ...

17.2.2021 8:00
Lovbeslut Anslagen 17.2 – 19.3.2021

15.2.2021 13:10
Affärsverket Borgå vatten Protokoll fört vid Affärsverket Borgå vattens direktionssammanträde 3.2.2021 är publicerat till nätet ...

15.2.2021 11:25
Kommunalval Kommunalval förrättas söndagen 18.4.2021. I valet väljs 51 ledamöter till stadsfullmäktige i Borgå, för en fyraårsperiod som börjar ...

11.2.2021 9:12
Social- och hälsovårdsnämndens vid sammanträde 21.01.2021 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 11.02.-04.03.2021. Protokoll ...

9.2.2021 9:03
Stadsstyrelsens vid sammanträde 11.1.2021 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 9.2-2.3.2021. Protokoll Anslagen 9.2 – 2.3.2021

9.2.2021 8:00
Stadsfullmäktiges vid sammanträde 27.1.2021 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 9.2. – 19.3.2021. Protokoll Anslagen 9.2 – ...

9.2.2021 8:00
Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar Kungörelse ...

8.2.2021 14:37
Stadsstyrelsens vid sammanträde 21.12.2020 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 8.2-1.3.2021. Protokoll Anslagen 8.2.-1.3.2021

5.2.2021 13:59
Upphandling för en modulbyggda skolbyggnader för Sannäs skola och Ilolan koulu Stadsstyrelsens vid sammanträde 1.2.2021 gjorda beslut är till ...