• Kungörelser
1.4.2021 8:00
Kungörelse om beslut 1.4 – 10.5.2021 Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller ...

31.3.2021 8:00
Tillståndsbeslut enligt marktäktslagen, Dnr 3092/51/2019 Kungörelsens publiceringsdag 31.3.2021 Beslutsnummer Byggnads- och miljönämnden ...