• Kungörelser
5.5.2021 10:01
Protokoll fört vid Affärsverket Borgå vattens direktions sammanträde 21.4.2021 är publicerat till nätet 5.5.2021. Protokoll Anslagen 5 – 26.5.2021

5.5.2021 9:44
Stadsfullmäktiges vid sammanträde 31.3.2021 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 5.5. – 12.6.2021. Protokoll Anslagen 5.5 – ...

5.5.2021 8:00
Bildningssektorn 22.4.2021 Bildningsnämndens protokoll 22.4.2021 finns till påseende 6.5.2021-26.5.2021 på stadens webbsidor. Protokoll ...

5.5.2021 8:00
Byggnads- och miljönämndens vid sammanträdet 20.4.2021 förda protokoll finns framlagt på stadens webbplats 5.5.2021–10.6.2021. Protokoll ...

4.5.2021 14:17
Stadsstyrelsens beslut 3.5.2021 § 169 är till påseende på Borgå stads webbsida 4-25.5.2021. Beslut 3.5.2021 § 169 Anslagen 4 – 25.5.2021

29.4.2021 8:00
Protokollet från miljöhälsosektionens möte 23.3.2021 finns framlagt till påseende i miljöhälsovårdens kansli enligt överenskommen tidpunkt, ...

21.4.2021 14:25
Affärsverket Borgå lokalservice 20.4.2021 Protokollet för mötet som direktionen för affärsverket Borgå lokalservice höll 20.4.2021 finns till ...

20.4.2021 13:28
Kommunalval förrättas söndagen 13.6.2021. I valet väljs 51 ledamöter till stadsfullmäktige i Borgå, för en fyraårsperiod som börjar 1.8.2021. ...

20.4.2021 9:45
Stadsutvecklingsnämndens vid sammanträdet 13.4.2021 förda protokoll finns framlagt på stadens webbplats 21.4 – 21.5.2021. Protokoll Anslagen    ...

19.4.2021 8:00
Stadsstyrelsens vid sammanträden 8.2.2021 och 15.2.2021 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 19.4-10.5.2021. Protokoll ...