• Kungörelser
1.3.2021 13:31
Stadsstyrelsens vid sammanträden 18.1.2021 och 25.1.2021 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 1-22.3.2021. Protokoll ...

1.3.2021 9:49
Protokollet från miljöhälsosektionens möte 26.1.2021 finns framlagt till påseende i miljöhälsovårdens kansli enligt överenskommen tidpunkt, ...

23.2.2021 8:00
Bildningsnämndens protokoll 21.1.2021 finns till påseende 24.2.2021-16.3.2021 på stadens webbsidor www.borga.fi/förvaltning/föredragningslistor ...

19.2.2021 8:00
Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa Protokollet för direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 6/2020, 17.11.2020 finns till påseende i ...

18.2.2021 8:00
Stadsutvecklingsnämnden Stadsutvecklingsnämndens vid sammanträdet 9.2.2021 förda protokoll finns framlagt på stadens webbplats 18.2 – ...

17.2.2021 8:00
Lovbeslut Anslagen 17.2 – 19.3.2021

11.2.2021 9:12
Social- och hälsovårdsnämndens vid sammanträde 21.01.2021 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 11.02.-04.03.2021. Protokoll ...

9.2.2021 9:03
Stadsstyrelsens vid sammanträde 11.1.2021 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 9.2-2.3.2021. Protokoll Anslagen 9.2 – 2.3.2021

9.2.2021 8:00
Stadsfullmäktiges vid sammanträde 27.1.2021 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 9.2. – 19.3.2021. Protokoll Anslagen 9.2 – ...

9.2.2021 8:00
Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar Kungörelse ...