• Kungörelser
1.7.2019 8:00
Östra Nylands regionalbyrå Uppbådskungörelse 2019 Med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) och statsrådets ...

26.6.2019 8:00
Regionförvaltningsverket ESAVI/13385/2018 Beslut enligt vattenlagen Sökande Trafikledsverket Ärende Fastställande av ...

24.6.2019 8:00
Regionförvaltningsverket ESAVI/12858/2017 Beslut enligt miljöskyddslagen Sökande Rosk’n Roll Oy Ab (f.d. ...

21.12.2018 10:38
973/5710/2018 Fiskeförbud enligt 54 § i lagen om fiske för nedre delen av Borgå å. Kungörelsen Läs ...