• Kungörelser
26.2.2021 9:56
Dnr: ESAVI/2425/2021 Sökande: Neste Oyj Ärende: Verksamhet av försöksnatur gällande testande av avfallsplast och annat återvinnings-material ...

24.2.2021 10:40
Närings-, trafik- och miljöcentralen UUDELY/2116/2021 Ärende En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke ...

23.2.2021 8:00
Dnro UUDELY/11453/2017 Ärende: Förbättring av landsväg 1605 Borgå - Mörskom genom att bygga en lättrafikled på avsnittet Hjortronstigen - ...

19.2.2021 13:46
Dnr VARELY/1014/2021 Ärende Borgå-Sibbos fiskeriområde har med sin ansökan 30.11.2020 begärt Närings-, trafik- och miljöcentralen ...

18.2.2021 10:58
Dnr UUDELY/326/2021 Ärende: Beslutet till Borgå stad gäller sanering av förorenad mark i Borgå centrum, invid västra stranden av Borgå å och ...

17.2.2021 9:49
Dnr UUDELY/3835/2016 Ärende: Beslut enligt miljöskyddslagens 64 § om godkännandet av en samordnad plan för recipientkontroll av havsområdet ...

3.2.2021 15:39
VARELY/308/2021 Meddelande Kungörelse om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027. Närings-, trafik- och ...

3.2.2021 12:54
UUDELY/126/2021 Ärende Meddelande om beslut. I enlighet med 136 § i miljöskyddslagen, beslut om sanering av förorenad mark, Raffinadervägen 36, ...

1.2.2021 12:40
Nylands förbund Beredning av Nylandsprogrammet 2022-2025 har påbörjats Nylandsprogrammet 2022–2025 är ett landskapsprogram som syftar till att ...

28.1.2021 9:20
Regionförvaltningsverket ESAVI/13292/2020 Beslut enligt vattenlagen Sökande Terhi Sell Ärende Muddring av vattenområde vid ...