• Kungörelser
5.5.2021 8:00
Delgeneralplan för centrala stadsområden, Drömmarnas Borgå 2050 En delgeneralplan för de centrala stadsområdena i Borgå håller på att utarbetas. ...

7.4.2021 8:00
Framlagt förslag till detaljplan Lundagatans ände, stadsdel 2, kvarter 32, tomt 18, DP 529 Kvarteret tätas med flervåningshus. De byggnader som ...