• Kungörelser
1.3.2021 8:00
Ansökan om bygglov för byggande av industri- och lagerområde på fastigheten 638-463-1-68 Bygglov ansöks för att bygga ett industri- och ...

19.2.2021 8:00
Beviljade lov, tillstånd och beslut Protokoll över beslut fattade av byggnadstillsynschefen, ledande byggnadsinspektören, byggnadsinspektörerna ...

19.2.2021 8:00
Av byggnads- och miljönämnden 16.2.2021 behandlade lov och tillstånd finns till påseende på stadens webbplats under adressen; www.borga.fi. ...

17.2.2021 8:00
Lovbeslut Anslagen 17.2 – 19.3.2021