• Kungörelser
29.4.2021 8:00
Protokoll över beslut fattade av byggnadstillsynschefen, ledande byggnadsinspektören samt byggnadsinspektörerna 27.4.2021, finns till påseende på ...

23.4.2021 8:00
Beviljade lov  Av byggnads- och miljönämnden 20.4.2021 behandlade lov finns till påseende på internet under adressen; www.borga.fi. ...

16.4.2021 9:44
Lovbeslut Anslagen 16.4 – 20.5.2021