• Kungörelser
19.2.2020 8:00
Godkänd detaljplan Stadsfullmäktige i Borgå har den 29.01.2020 § 5 godkänt följande detaljplan och ...

22.1.2020 8:00
Framlagd planutkast DP 442 Hammars, småskoleområdet, utkast till detaljplan Genom ändringen av detaljplanen utreds ...