• Kungörelser
8.4.2020 8:00
Anslutningsparkering och ABC, (Hattula och Västra åstranden), DP 541 Planområdet ligger vid Västra Mannerheimleden mellan ...

31.3.2020 13:35
Framlagt förslag till detaljplan Borgå Energi, stadsdel 6, kvarter 115 samt gatuområden, Mannerheimgatan 26, DP 524 Kvarteret ...

11.3.2020 8:00
Borgå Energi, stadsdel 6, kvarter 115 samt gatuområden, Mannerheimgatan 26, DP 524 Kvarteret tätas med flervåningshus som ...