• Kungörelser
18.9.2020 8:00
Godkänd detaljplan, DP 541 Anslutningsparkering och ABC Stadsfullmäktige i Borgå har den 26.08.2020 § 44 godkänt ...

2.9.2020 8:00
DP 544 Institutgränd 1 Målet för detaljplaneändringen är placering av höghusdominerat boende som komplettering ...