• Kungörelser
23.8.2019 8:00
Följande tjänsteinnehavarbeslut av verkställande direktören för affärsverket Borgå lokalservice hålls ...

23.8.2019 8:00
Personaldirektörens tjänsteinnehavarbeslut 29.7.2019 § 6 är till påseende på Borgå stads webbsida ...

22.8.2019 8:59
Tf hemvårdens servicechef Krister Lindmans tjänsteinnehavarbeslut § 22/2019  val av ordinarie närvårdare till ...

22.8.2019 8:00
Följande tjänsteinnehavarbeslut av biträdande stadsdirektören hålls offentligt framlagda i stadshuset 22.8.-5.9.2019 ...

22.8.2019 8:00
§ 53 Omakotitontin uudelleen vuokraaminen, Torpparintie§ 54 Omakotitontin luovutuspäätöksen muuttaminen ja ...

22.8.2019 8:00
Servicedirektör Kati Liukkos tjänsteinnehavarbeslut finns till påseende för allmänheten 22.8.2019 - 5.9.2019 under ...

22.8.2019 8:00
Protokoll över beslut fattade av ledande byggnadsinspektören, byggnadsinspektörerna samt VVS-inspektören 21.8.2019 finns ...

22.8.2019 8:00
§ 43 Rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, Ölstens§ 45 Yritystonttien varaaminen, Kaupunginhaka§ 46 Suostumus ...

22.8.2019 8:00
§ 15/2019Servicechef Kirsi Oksanens tjänsteinnehavarbeslut § 15/2019, val av biträdande avdelningsskötare till ...

21.8.2019 15:28
Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen 28.8.2019 kl. 18.00 i stadshuset, Stadshusgatan 9. Vid sammanträdet behandlas de i ...