• Kungörelser
19.4.2018 8:00
Servicechef Anne Greens tjänsteinnehavarbeslut finns till påseende för allmänheten 19.4.2018 – 3.5.2018 under ...

19.4.2018 8:00
Tf. servicechef Krista Lyyras tjänsteinnehavarbeslut finns till påseende för allmänheten 19.4.2018 - 3.5.2018 under ...

19.4.2018 8:00
Protokollet för mötet som direktionen för affärsverket Borgå lokalservice höll 20.3.2018 finns till påseende ...

19.4.2018 8:00
Servicechef Eliisa Roines tjänsteinnehavarbeslut finns till påseende för allmänheten 19.4.2018 - 3.5.2018 under ...

18.4.2018 8:00
Följande tjänsteinnehavarbeslut av lokalitetsdirektör hålls offentligt framlagt  18.-30.4.2018 under tjänstetid ...

16.4.2018 10:27
Flyttning av övergivna fordon Med hänvisning till lagen om flyttning av fordon (828/2008) och nedskrotning av skrotfordon, har stadens ...

16.4.2018 9:40
ÖVERGIVNA/TILLVARATAGNA BÅTAR OCH BÅTTILLBEHÖR Borgå stad har med stöd av avfallslagen tagit tillvara 2 st. ...

16.4.2018 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Verkställande direktören för affärsverket Borgå lokalservice   Följande ...

16.4.2018 8:00
Lagakraftvunnen detaljplaneändring Stadsutvecklingsnämnden i Borgå har den 27.2.2018 (§ 34) godkänt följande ...

16.4.2018 8:00
Regionförvaltningsverket ESAVI/12858/2017 Miljötillståndsansökan Sökande Östra Nylands avfallservice Ab ...