Skip to content
  • Kungörelser
26.6.2017 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Stadsutvecklingen, fastighetschef § 73 Lisäalueen väliaikainen vuokraaminen, Ölstens, ...

21.6.2017 10:08
Borgå regionala avfallsnämnd Protokollet fört vid Borgå regionala avfallsnämnds sammanträde 8.6.2017 finns till ...

21.6.2017 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Verkställande direktören för affärsverket Borgå lokalservice Följande ...

21.6.2017 8:00
Affärsverket Borgå vatten Protokoll fört vid affärsverket Borgå vattens direktions sammanträde 15.06.2017 finns ...

20.6.2017 8:00
Regionförvaltningsverket ESAVI/4627/2017Hörande i anledning av besvärÖverklagat beslutSökande Anders Rosengren, max ...

19.6.2017 8:00
Hälsoskyddssektionen i Borgå Protokoll från hälsoskyddssektionens möte 13.6.2017 finns framlagt i hälsoskyddets ...

19.6.2017 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/servicechef, tjänster för vuxna Tjänsteinnehavarbesluten finns till påseende för ...

16.6.2017 8:18
Byggnads- och miljönämnden Protokollet fört vid byggnads- och miljönämndens i Borgå stad sammanträde ...

16.6.2017 8:00
Stadsstyrelsens vid sammanträde 29.5.2017 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 16 - ...

16.6.2017 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/tjänstchef, vuxna tjänster Tjänsteinnehavarbesluten finns till påseende för ...

  • Kungörelser