Skip to content
  • Kungörelser
22.8.2017 10:54
Tjänsteinnehavarbeslut/Bostadschefen Borgå stads tf. bostadschefens  beslut  n:ris 191 - 206 hålles till ...

22.8.2017 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Kostservicechef för affärsverket Borgå lokalservice   Följande ...

22.8.2017 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Verkställande direktören för affärsverket Borgå lokalservice Följande ...

21.8.2017 14:27
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland   Dnro UUDELY/12522/2016/ Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ...

21.8.2017 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/tjänstchef, vuxna tjänster Tjänsteinnehavarbesluten finns till påseende för ...

18.8.2017 8:00
Stadsfullmäktiges protokoll 16.8.2017 Stadsfullmäktiges vid sammanträde 16.8.2017 förda protokoll är till ...

18.8.2017 8:00
Informationsmeddelande om miljövårdschefens tjänsteinnehavarebeslut  Miljövårdschefen i Borgå stad har ...

18.8.2017 8:00
Informationsmeddelande om miljövårdschefens tjänsteinnehavarebeslut  Miljövårdschefen i Borgå stad har ...

17.8.2017 8:00
Beviljade lov och tillstånd Protokoll över beslut fattade av stf. byggnadstillsynschefen samt byggnadsinspektörerna 16.8.2017 ...

17.8.2017 8:00
 Tjänsteinnehavarbeslut / Stadsutvecklingen, fastighetschef § ...

  • Kungörelser