• Kungörelser
11.12.2018 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Tjänstchef, vuxna tjänster Tjänsteinnehavarbesluten finns till påseende för ...

11.12.2018 8:00
Stadsfullmäktiges vid sammanträde 14.11.2018 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida ...

11.12.2018 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Lokalitetsdirektör Följande tjänsteinnehavarbeslut av lokalitetsdirektör hålls ...

10.12.2018 8:00
Servicechef Kirsi Oksanens tjänsteinnehavarbeslut § 20/2018, val av närvårdare till Rehabiliterings- och ...

7.12.2018 8:00
Tf. förvaltningsdirektörens tjänsteinnehavarbeslut 15/2018 Kehitysjohtaja, digitaaliset palvelut Tf. ...

7.12.2018 8:00
Protokoll från hälsoskyddssektionens möte 22.11.2018 finns framlagt i hälsoskyddets kansli, Teknikbågen 1 A, ...

5.12.2018 14:50
Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen 12.12.2018 kl. 18.00 i stadshuset, Stadshusgatan 9. Vid sammanträdet behandlas de i ...

5.12.2018 8:00
Protokoll över beslut fattade av ledande byggnadsinspektören, byggnadsinspektörerna samt VVS-inspektören 3.12.2018 finns ...

5.12.2018 8:00
Hemvårdens servicechef Ansa Lindqvist-Bergheims tjänsteinnehavarbeslut § 33/2018, val av ordinarie närvårdare ...

4.12.2018 8:00
Stadsutvecklingsnämndens protokoll 27.11.2018 Stadsutvecklingsnämndens vid sammanträdet 27.11.2018 förda protokoll finns ...