• Kungörelser
25.4.2019 8:00
Social- och hälsovårdsdirektörens följande tjänsteinnehavarbeslut hålls framlagda 25.4-8.5.2019 kl 8-16 på ...

24.4.2019 8:00
Följande tjänsteinnehavarbeslut hålls offentligt framlagda 25.4–10.5.2019 på Borgå stads servicekontor ...

24.4.2019 8:00
Stadsstyrelsens protokoll 8.4.2019 Stadsstyrelsens vid sammanträde 8.4.2019 förda protokoll är till påseende på ...

23.4.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Servicechef, tjänster för tidigt ...

18.4.2019 11:55
Tjänsteinnehavarbeslut/Servicechef, tjänster för vuxna Tjänsteinnehavarbesluten finns till påseende för ...

18.4.2019 9:25
Tjänsteinnehavarbeslut/Direktör för centralen för förvaltningstjänster Följande tjänsteinnehavarbeslut ...

18.4.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Stadsutveckling Följande tjänsteinnehavarbeslut av biträdande stadsdirektören hålls ...

18.4.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Lokalitetsdirektör Följande tjänsteinnehavarbeslut av lokalitetsdirektör hålls ...

18.4.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Stadsutvecklingen, markanvändningsingenjör § ...

18.4.2019 8:00
Stadsstyrelsens vid sammanträden 27.3.2019 och 1.4.2019 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida ...