• Kungörelser
28.1.2022 10:04
Av byggnads- och miljönämnden 25.1.2022 behandlade lov finns till påseende på internet under adressen; www.borga.fi. Tilläggsinformation fås vid ...

27.1.2022 10:40
Stadsstyrelsens vid sammanträde 13.12.2021 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 27.1-17.2.2022. Protokoll Anslagen ...

27.1.2022 10:01
Beviljade lov, tillstånd och beslut 27.1 – 11.2.2022 Protokolll över beslut fattade av byggnadstillsynschefen, ledande byggnadsinspektören, ...

27.1.2022 9:25
Dnro UUDELY/4069/2021 Ärende: Borgå vattens kontrollprogram för grundvattnet i Finnby vattentäkt Kungörelse Beslut Anvisningar om hur man begär ...

27.1.2022 8:00
Stadsutvecklingsnämndens vid sammanträdet 18.1.2022 förda protokoll finns framlagt på stadens webbplats 27.1 – 24.2.2022. Protokoll Anslagen ...

26.1.2022 12:49
Dnr UUDELY/14480/2021 Borealis Polymers, beslut om sanering av förorenad mark Meddelande om kungörelse Anslagen 26.1 – 4.3.2022

25.1.2022 12:21
Dnro UUDELY/1943/2015 Meddelande Beslut enligt miljöskyddslagen Sökanden Rudus Oy Destia Oy Ärende Godkännandet av det samordnade ...

25.1.2022 11:33
Stadsstyrelsens vid sammanträde 8.11.2021 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 24.1-15.2.2022. Protokoll Anslagen 24.1 – ...

25.1.2022 10:32
ESAVI/18610/2021 Beslut enligt miljöskyddslagen Sökande Rosk’n Roll Oy Ab Ärende En utredning enligt tillståndsbestämmelse A.12.1. i ...

21.1.2022 15:15
Arbets- och näringsministeriet VN/20577/2021 Motiverad slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för kärnkraftverket i Lovisa Kungörelse Läs ...