• Kungörelser
13.12.2019 11:26
Borgå stads bostadsenhetens byråsekreterarens beslut n:ris 31 - 35 hålles till påseende på bostadsenheten, adress ...

13.12.2019 9:07
Följande tjänsteinnehavarbeslut hålls offentligt framlagda 13.12.2019 – 3.1.2020 på Borgå stads servicekontor ...

13.12.2019 8:00
Tf. servicechef Kristina Huopalainens tjänsteinnehavarbeslut finns till påseende för allmänheten 13.12.2019 - 3.1.2020 under ...

12.12.2019 9:54
Svenskspråkiga utbildningssektionens förda pro­to­koll 26.11.2019 finns till allmänhetens på­seende på ...

12.12.2019 9:29
DP 535 Västra åstrandens träkvarter, ändring av detaljplan Stadsplaneringen bereder detaljplaneändringen i Västra ...

12.12.2019 8:00
Stadsfullmäktiges vid sammanträde 13.11.2019 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida ...

11.12.2019 8:00
Västra åstrandens daghem, stadsdel 22, DP 521, Ett daghem har planerats i ett obebyggt område söder om Guldlistgatan i ...

10.12.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Social- och hälsovårdssektorn Följande tjänsteinnehavarbeslut som gjorts av tf. servicechef ...

9.12.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Verkställande direktören för affärsverket Borgå lokalservice Följande ...

5.12.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Betjäningschefen för affärsverket Borgå lokalservice Följande ...