• Kungörelser
21.2.2018 8:00
Byggnads- och miljönämnden   Protokollet fört vid byggnads- och miljönämndens i Borgå stad sammanträde ...

20.2.2018 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Lokalitetsdirektör   Följande tjänsteinnehavarbeslut av lokalitetsdirektör hålls ...

20.2.2018 8:00
Servicechef Anne Greens tjänsteinnehavarbeslut finns till påseende för allmänheten 20.2.2018 – 6.3.2018 under ...

20.2.2018 8:00
Servicechef Eliisa Roines tjänsteinnehavarbeslut finns till påseende för allmänheten 20.2.2018 - 6.3.2018 under ...

20.2.2018 8:00
Stadsstyrelsens vid sammanträde 5.2.2018 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 20.2 – ...

19.2.2018 8:00
Beviljade lov och tillstånd   Av byggnads- och miljönämnden 13.2.2018 behandlade bygglov finns framlagda till ...

16.2.2018 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Lokalitetsdirektör Följande tjänsteinnehavarbeslut av lokalitetsdirektör hålls ...

15.2.2018 8:00
Protokollet för mötet som direktionen för affärsverket Borgå lokalservice höll 12.12.2017 finns till ...

15.2.2018 8:00
Följande tjänsteinnehavarbeslut av lokalitetsdirektör hålls offentligt framlagt  15 – 28.2.2018 under ...

14.2.2018 8:00
Stadsutvecklingsnämndens vid sammanträdet 6.2.2018 förda protokoll finns framlagt på stadens webbplats 14.2 – ...