• Kungörelser
11.10.2019 8:00
Beslut givet av: Transport- och kommunikationsverket Traficom Datum: 7.10.2019 Dnr: TRAFICOM/68881/05.01.26.02/2019 Framställningen har ...

10.10.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Stadsutveckling Följande tjänsteinnehavarbeslut av biträdande stadsdirektören hålls ...

10.10.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Stadsutvecklingen, tomtchef § 57            ...

10.10.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Stadsutvecklingen, markanvändningingerjör § ...

9.10.2019 8:00
Miljövårdschefen i Borgå stad har fattat beslut angående följande anmälan som avses i 118 § i ...

9.10.2019 8:00
Protokoll fört vid affärsverket  Borgå vattens direktions sammanträde 26.09.2019 finns till påseende för ...

9.10.2019 8:00
Följande objekt planeras just nu: 1. Magistratsgatan2. Rådmansgatan3. Gång- och cykelvägar i detaljplanen ...

9.10.2019 8:00
Stadsstyrelsens protokoll 22.9.2019 Stadsstyrelsens vid sammanträde 22.9.2019 förda protokoll är till påseende på ...

9.10.2019 8:00
Tf hemvårdens servicechef Krister Lindmans tjänsteinnehavarbeslut § 23/2019 val av ordinarie närvårdare till ...

8.10.2019 8:00
Personaldirektörens tjänsteinnehavarbeslut 9.9.2019 § 7 är till påseende på Borgå stads webbsida ...