• Kungörelser
4.6.2020 9:37
UUDELY/5735/2020 För allmän kännedom Ärende En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett ...

4.6.2020 8:00
Borgå stads bostadsenhetens byråsekreterarens beslut n:ris 19-21 hålles till påseende på bostadsenheten, adress ...

3.6.2020 8:00
Stadsutvecklingsnämnden i Borgå stad har 26.5.2020 fattat följande tillståndsbeslut: Byggande på område i ...

3.6.2020 8:00
Stadsutvecklingsnämnden Stadsutvecklingsnämndens vid sammanträdet 26.5.2020 förda protokoll finns framlagt på stadens ...

2.6.2020 8:00
Ledningsgruppens för exceptionella förhållanden tjänsteinnehavarbeslut 27.5.2020 § 29 är till påseende ...

1.6.2020 8:00
Social- och hälsovårdsnämndens protokoll från 23.4.2020 finns till påseende 1-14.6.2020 under tjänstetid. ...

29.5.2020 9:46
ESAVI/41296/2019 Beslut enligt vattenlagen, PJSC Rostelecom SökandePJSC Rostelecom Ärende Anläggande av sjökabel för ...

29.5.2020 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Miljöhälsovård Miljöhälsoskyddstillsynens beslut finns till allmänt påseende ...

29.5.2020 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Lokalitetsdirektör Följande tjänsteinnehavarbeslut av lokalitetsdirektör hålls offentligt ...

28.5.2020 13:15
Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsnämndens protokoll från 14.5.2020 finns till ...