• Kungörelser
24.1.2020 9:35
Tjänsteinnehavarbeslut/Stadsutveckling Följande tjänsteinnehavarbeslut av biträdande stadsdirektören hålls ...

23.1.2020 8:00
Protokoll från miljöhälsosektionens möte 17.12.2019 finns framlagt i miljöhälsovårdens kansli, ...

23.1.2020 8:00
Markanvändningsingenjörens beslut finns till påseende 23.1-6.2.2020 i markpolitikenhet kl. 9 –15, Krämaretorget B, 4:e ...

23.1.2020 8:00
Tomtchefens beslut finns till påseende 23.1-6.2.2020 i markpolitikenhet kl. 9 –15, Krämaretorget B, 4:e ...

22.1.2020 14:57
Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen 29.1.2020 kl. 18.00 i stadshuset, Stadshusgatan 9. Vid sammanträdet behandlas de i ...

22.1.2020 8:00
Följande objekt planeras just nu: 1.    Neas park 2.    Smalare övergångsställe i korsningen ...

22.1.2020 8:00
Framlagd planutkast DP 442 Hammars, småskoleområdet, utkast till detaljplan Genom ändringen av detaljplanen utreds ...

21.1.2020 8:00
Stadsstyrelsens vid sammanträde 16.12.2019 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida ...

21.1.2020 8:00
Stadsdirektörens tjänsteinnehavarbeslut 25.11.2019 § 35 är till påseende på Borgå stads webbsida ...

21.1.2020 8:00
Personaldirektörens tjänsteinnehavarbeslut 22.11.2019 § 12 är till påseende på Borgå stads webbsida ...