• Kungörelser
21.1.2021 8:30
Regionförvaltningsverket ESAVI/34032/2020 Tillståndsansökan enligt vattenlagen Sökande Borgå vatten Ärende Anläggande av en vattenledning ...

21.1.2021 8:00
Kungörelse gällande ansökan om rökförbud i bostadssammanslutning har anhängiggjorts, As Oy Sipoon Pähkinärinne Ärende Hörande Läs ...

20.1.2021 8:00
Gamla stan i Borgå 1303, stadsdel 1, DP 543 Med detaljplaneändringen undersöks en ändring av användningsändamål, höjning av Valtimohuset samt en ...

20.1.2021 8:00
Kungsporten södra delen, stadsdel 24, DP 443, detaljplan och detaljplaneändring Genom detaljplanen undersöks utvidgande av Kungsportens ...

18.1.2021 15:10
Beslut med anledning av anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar Sökande LeaseGreen Suomi Oy Innehåll Beslut över ...

11.1.2021 12:30
Godkänd detaljplan, DP 524 Stadsfullmäktige i Borgå har den 16.12.2020 § 73 godkänt följande detaljplaneändring: Borgå energi, DP 524 stadsdel ...

11.1.2021 12:15
Närings-, trafik- och miljöcentralen UUDELY/130/2021 Offentlig delgivning Ärende Underrättelsen enligt 2 kap. 5 a § i vattenlagen gäller ...

11.1.2021 9:30
Stadsfullmäktiges protokoll 16.12.2020 Stadsfullmäktiges vid sammanträde 16.12.2020 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida ...

5.1.2021 10:15
Närings-, trafik- och miljöcentralen UUDELY/26/2021 Tillkännagivande Ärende En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ...

30.12.2020 8:00
Byggnads- och miljönämnden Byggnads- och miljönämndens vid sammanträdet 15.12.2020 förda protokoll finns framlagt på stadens webbplats ...