Skip to content
  • Kungörelser
12.12.2017 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Kommunteknik Följande tjänsteinnehavarbeslut hålls offentligt framlagda 12.–27.12.2017 ...

12.12.2017 8:00
Stadsstyrelsens protokoll 27.11.2017   Stadsstyrelsens vid sammanträde 27.11.2017 förda protokoll är till påseende ...

11.12.2017 13:20
Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionens förda pro­to­koll ...

11.12.2017 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Social- och hälsovårdssektorn   Hemvårdens servicechef Ansa Lindqvist-Bergheims ...

11.12.2017 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Verkställande direktören för affärsverket Borgå lokalservice   Följande ...

8.12.2017 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Kostservicechef för affärsverket Borgå lokalservice   Följande ...

8.12.2017 8:00
Borgå regionala avfallsnämnd Protokollet fört vid Borgå regionala avfallsnämnds sammanträde 21.11.2017 finns ...

7.12.2017 8:00
Regionförvaltningsverket, Borealis Polymers beslut enligt miljöskyddslagen ESAVI/44/04.08/2014 Beslut enligt ...

5.12.2017 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Verkställande direktören för affärsverket Borgå lokalservice Följande ...

5.12.2017 8:00
Stadsfullmäktiges sammanträde   Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen 13.12.2017 kl. 18.00 i stadshuset, ...

  • Kungörelser