• Kungörelser
25.6.2019 10:30
Miljöhälsosektionen i Borgå Protokoll från miljöhälsosektionens möte 11.6.2019 finns framlagt i ...

24.6.2019 8:00
Stadsstyrelsens vid sammanträden 13.5.2019 och 3.6.2019 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida ...

24.6.2019 8:00
Regionförvaltningsverket ESAVI/12858/2017 Beslut enligt miljöskyddslagen Sökande Rosk’n Roll Oy Ab (f.d. ...

24.6.2019 8:00
Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsnämndens protokoll från 13.6.2019 finns till ...

24.6.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Social- och hälsovårdssektorn Servicechef Kirsi Oksanens tjänsteinnehavarbeslut § 10/2019, ...

20.6.2019 10:14
Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 18.6.2019 (07363/17/2204) hålls framlagt i Servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, ...

20.6.2019 8:00
Informationsmeddelande om miljövårdschefens tjänsteinnehavarebeslut Miljövårdschefen i Borgå stad har fattat ...

20.6.2019 8:00
Stadsutvecklingsnämnden i Borgå stad har 11.6.2019 fattat följande tillståndsbeslut: Undantag från stadgandena i 58 ...

20.6.2019 8:00
Stadsutvecklingsnämnden Stadsutvecklingsnämndens vid sammanträdet 11.6.2019 förda protokoll finns framlagt på ...

20.6.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Lokalitetsdirektör Följande tjänsteinnehavarbeslut av lokalitetsdirektör hålls ...