• Kungörelser
22.10.2020 8:00
Protokoll över beslut fattade av byggnadstillsynschefen, ledande byggnadsinspektören, byggnadsinspektörerna samt ...

21.10.2020 14:24
Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen 28.10.2020 kl. 18.00 till elektroniskt möte. Vid sammanträdet behandlas de i ...

21.10.2020 8:00
Offentligt framlagda förslag till parkplaner 1.   Konstfabrikensstrandpark Förslagen till gatu- och parkplaner hålls ...

19.10.2020 8:00
Undantag från stadgandena i 58 § MarkByggL Byggplats (by, lägenhet och RNr) Åtgärd Humlavägen, fastighet ...

16.10.2020 8:00
Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar ...

15.10.2020 8:00
Stadsstyrelsens beslut 12.10.2020 § 305 Stadsstyrelsens beslut 12.10.2020 § 305 är till påseende på Borgå stads ...

13.10.2020 8:00
Byggnads- och miljönämndens vid sammanträdet 29.9.2020 förda protokoll finns framlagt på stadens webbplats ...

12.10.2020 8:00
Stadsstyrelsens protokoll 28.9.2020 Stadsstyrelsens vid sammanträde 28.9.2020 förda protokoll är till påseende på ...

8.10.2020 8:00
Borgå-Sibbo fiskeriområde 8.10 – 3.11.2020 I stämman 17.9.2020 fattade beslut om stadgeenliga ...

6.10.2020 8:00
Stadsutvecklingsnämnden protokoll 22.9.2020 Stadsutvecklingsnämndens vid sammanträdet 22.9.2020 förda protokoll finns ...