• Kungörelser
18.6.2018 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Verkställande direktören för affärsverket Borgå lokalservice Följande ...

18.6.2018 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Servicechef, tjänster för vuxna Tjänsteinnehavarbesluten finns till påseende för ...

18.6.2018 8:00
Miljövårdschefen i Borgå stad har fattat beslut angående följande anmälningar som avses i 118 § i ...

18.6.2018 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Verkställande direktören för affärsverket Borgå lokalservice Följande ...

15.6.2018 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Stadsutveckling Följande tjänsteinnehavarbeslut av biträdande stadsdirektören hålls ...

15.6.2018 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Lokalitetsdirektör Följande tjänsteinnehavarbeslut av lokalitetsdirektör hålls offentligt ...

15.6.2018 8:00
Beviljade lov, tillstånd och beslut Protokoll över beslut fattade av byggnadstillsynschefen, ledande byggnadsinspektören samt ...

15.6.2018 8:00
Beviljade lov och tillstånd Av byggnads- och miljönämnden 12.6.2018 behandlade bygglov finns framlagda till påseende ...

15.6.2018 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Kommunteknik, kommunteknikchefen Följande tjänsteinnehavarbeslut hålls offentligt framlagda ...

14.6.2018 8:00
Protokollet fört vid byggnads- och miljönämndens i Borgå stad sammanträde 8.5.2018 finns till allmänt ...