• Kungörelser
21.2.2019 8:00
Stadsfullmäktiges protokoll 30.1.2019 Stadsfullmäktiges vid sammanträde 30.1.2019 förda protokoll är till ...

20.2.2019 14:10
Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen 27.2.2019 kl. 18.00 i stadshuset, Stadshusgatan 9. Vid sammanträdet behandlas de i ...

20.2.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Servicechef, tjänster för vuxna Tjänsteinnehavarbesluten finns till påseende för ...

20.2.2019 8:00
Stadsstyrelsen Stadsstyrelsens vid sammanträde 11.2.2019 gjorda beslut § 49, Utarrendering av en tomt, Valtimohuset 638-1-1303-1 och ...

18.2.2019 8:00
Byggande på område i behov av planering enligt 137 § MarkByggLByggplats (by, lägenhet och ...

18.2.2019 8:00
Stadsutvecklingsnämndens vid sammanträdet 12.2.2019 förda protokoll finns framlagt på stadens webbplats 18.2.– ...

14.2.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Stadsutvecklingen, tomtchef § 6              ...

14.2.2019 8:00
Beviljade lov, tillstånd och beslut Protokoll över beslut fattade av byggnadstillsynschefen, ledande byggnadsinspektören, ...

14.2.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Stadsutvecklingen, markanvändningingenjör § ...

14.2.2019 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Verkställande direktören för affärsverket Borgå lokalservice Följande ...