• Kungörelser
17.10.2018 15:34
Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen 24.10.2018 kl. 17.00 i stadshuset, Stadshusgatan 9. Vid sammanträdet behandlas de i ...

17.10.2018 8:00
Protokoll från hälsoskyddssektionens möte 27.9.2018 finns framlagt i hälsoskyddets kansli, Teknikbågen 1 A, ...

16.10.2018 8:00
Protokollet fört vid Borgå regionala avfallsnämnds sammanträde 22.5.2018 finns till allmänhetens påseende under ...

16.10.2018 8:00
Protokollet för mötet som direktionen för affärsverket Borgå lokalservice höll 18.9.2018 finns till påseende ...

16.10.2018 8:00
Stadsstyrelsens vid sammanträde 1.10.2018 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 16 - ...

16.10.2018 8:00
Protokoll över beslut fattade av byggnadstillsynschefen 15.10.2018 finns framlagda till påseende på byggnadstillsyn 17 – ...

15.10.2018 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Social- och hälsovårdssektorn Servicechef Kirsi Oksanens tjänsteinnehavarbeslut § 17/2018, ...

12.10.2018 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Verkställande direktören för affärsverket Borgå lokalservice Följande ...

12.10.2018 8:00
Informationsmeddelande om miljövårdschefens tjänsteinnehavarebeslutMiljövårdschefen i Borgå stad har fattat ...

11.10.2018 8:00
Följande tjänsteinnehavarbeslut av lokalitetsdirektör hålls offentligt framlagt 11.10.-24.10.2018 under tjänstetid (kl. ...