Skip to content
  • Kungörelser
20.10.2017 8:00
Beviljade lov och tillstånd   Av byggnads- och miljönämnden 17.10.2017 behandlade bygglov finns framlagda till ...

20.10.2017 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Verkställande direktören för affärsverket Borgå lokalservice   Följande ...

20.10.2017 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Social- och hälsovårdssektorn Servicechef Anu-Riikka Eerolas tjänsteinnehavarbeslut § 7/2017 ...

19.10.2017 9:48
Offentlig delgivning Gardesjägarregemente har 13.11.2017 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten ...

19.10.2017 8:00
ESAVI/9101/2017 Tillståndsansökan enligt vattenlagen SökandeNord Stream 2 ag ÄrendeAnläggande av två ...

19.10.2017 8:00
Stadsutvecklingsnämnden Stadsutvecklingsnämndens vid sammanträdet 10.10.2017 förda protokoll finns framlagt på ...

19.10.2017 8:00
Regionförvaltningsverket ESAVI/5944/2017 Beslut enligt miljöskyddslagen Sökande Borealis Polymers Oy Ärende ...

19.10.2017 8:00
Affärsverket Borgå vatten, direktörens tjänsteinnehavarbeslut Följande tjänsteinnehavarbeslut hålls ...

19.10.2017 8:00
Stadsutvecklingsnämnden i Borgå stad har 10.10.2017 fattat följande tillståndsbeslut: Undantag från stadgandena i 58 ...

18.10.2017 14:15
Affärsverket Borgå lokalservice Protokollet för mötet som direktionen för affärsverket Borgå lokalservice ...

  • Kungörelser