• Kungörelser
20.9.2021 14:00
Närings-, trafik- och miljöcentralen 20.9. – 27.10.2021 UUDELY/9897/2021 Tillkännagivande Ärende En anmälan om muddrings- och slåtterarbete ...

20.9.2021 11:57
UUDELY/9896/2021 Tillkännagivande Ärende Underrättelsen enligt 2 kap. 5 a § i vattenlagen gäller placering av en ledning på ett samfällt ...

20.9.2021 8:00
Miljökonsekvensbeskrivning för kärnkraftverket i Lovisa Kungörelse Konsekvensbeskrivning Anmälning till infomötet Anslagen 20.9 – 18.11.2021

20.9.2021 8:00
Stadsutvecklingsnämnden Stadsutvecklingsnämndens vid sammanträdet 7.9.2021 förda protokoll finns framlagt på stadens webbplats 20.9 – ...

17.9.2021 8:00
Beslut om tllfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar Dnro 5334/60.604/2021 Beslutets huvudsakliga innehållMiljövården i Borgå ...

17.9.2021 8:00
Byggnads- och miljönämnden Byggnads- och miljönämndens vid sammanträdet 31.8.2021 förda protokoll finns framlagt på stadens webbplats ...

16.9.2021 11:10
Stadsstyrelsens protokoll 30.8.2021 Stadsstyrelsens vid sammanträde 30.8.2021 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida ...

16.9.2021 8:00
Kungörelse om beslut Dnro 5320/60.604/2021 Beslutets huvudsakliga innehållMiljövården i Borgå stad/miljöskyddschefen har med sitt beslut ...

13.9.2021 8:00
Stadsutvecklingsnämndens beslut 7.9.2021 Beslutet Anslagen      13.9 - 15.10.2021

10.9.2021 8:00
Kungörelse om beslut Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar ...