• Kungörelser
16.8.2018 8:00
§ 13 Vuokratontin myyminen, Haukantie§ 14 Vuokratontin myyminen, Haikkoonranta§ 15 Asuintontin ...

16.8.2018 8:00
§ 6 Suostumus tontin vuokraoikeuden luovuttamiseen edelleen ennen rakentamisvelvoitteen täyttymistä, Kevätlaakso§ ...

15.8.2018 11:11
Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen 22.8.2018 kl. 18.00 i stadshuset, Stadshusgatan 9. Vid sammanträdet behandlas de i ...

15.8.2018 8:00
Förslag till detaljplan framlagt Ölstens norra, stadsdel 31, detaljplan och ändring av detaljplan (DP 518) Med detaljplanen genomförs ...

14.8.2018 8:00
Affärsverket Borgå lokalservice Protokollet för mötet som direktionen för affärsverket Borgå lokalservice ...

10.8.2018 8:00
Följande tjänsteinnehavarbeslut hålls offentligt framlagda 10–24.8.2018 på Borgå stads servicekontor Kompassen ...

8.8.2018 8:00
Framlagt förslag till stranddetaljplan Vikbo, Sondby, R 67 Ändring, utvidgning och partiellt upphävande av stranddetaljplan berör fastigheterna ...

8.8.2018 8:00
Offentligt framlagt förslag till gatuplan Huktisvägen, parkeringsplats för bussar Förslaget till gatuplan hålls offentligt framlagt ...

8.8.2018 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Lokalitetsdirektör Följande tjänsteinnehavarbeslut av lokalitetsdirektör hålls ...

4.7.2018 11:49
VARELY/1675/5716/2018 Läs mera Anslagen 4.7 – 31.8.2018