• Kungörelser
11.8.2020 8:00
Kommunteknikchefens tjänsteinnehavarbeslut Kommunteknikchefens tjänsteinnehavarbeslut § 61–65 finns till påseende ...

11.8.2020 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Social- och hälsovårdssektorn Tf rehabiliteringstjänsternas servicechef Katarina Gustafssons ...

11.8.2020 8:00
Stadsstyrelsens protokoll 15.6.2020 och 22.6.2020 Stadsstyrelsens vid sammanträden 15.6.2020 och 22.6.2020 förda protokoll är ...

7.8.2020 14:20
Uudenmaan ELY-keskus 7.8. – 13.9.2020 Diaarinumero 8970/2020 Ärende En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ...

7.8.2020 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Social- och hälsovårdsdirektör Social- och hälsovårdsdirektörens följande ...

7.8.2020 8:00
Detaljplan som träder i kraft Stadsutvecklingsnämnden i Borgå har den 16.6.2020 godkänt följande detaljplan: Kuusela ...

6.8.2020 8:00
Tjänsteinnehavarbeslut/Biträdande stadsdirektör § 52-53 Följande tjänsteinnehavarbeslut av biträdande ...

4.8.2020 9:20
Tjänsteinnehavarbeslut/Betjäningschefen för affärsverket Borgå lokalservice Följande tjänsteinnehavarbeslut ...

31.7.2020 8:00
Miljöhälsoskyddstillsynens beslut finns till allmänt påseende vid miljöhälsovårdens kansli under tiden ...

29.7.2020 13:28
Diarienummer UUDELY/8348/2020 Ärende: Med anledning av en inkommen anmälan gav NTM-centralen i Nyland den 29.7.2020, i enlighet med ...